Kategória: Príhovory

Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, a kázne zo Služieb Božích v nedeľu po Vstúpení Exaudi (Príprava na posledné veci). Piesne sú vložené s melódiou a textom.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 157, 163, 158, 160, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 40: L: Boh povýšil svojho Syna a dal mu meno nad každé meno. Zb: Aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno.

Čítanie z Biblie –  SZ text: Žalm 97,  Epištola: Zj 22,12-14.16-17.20-21 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Evanjelium J 15,26-16,4; Kázeň Božieho Slova Kol 4,2-6

Audio záznam je uložený na podcaste zboru

Video záznam je uložený na youtobe kanáli zboru

Oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Vstúpenie Krista Pána na nebo 21.5.2020

Prinášame vám zvukový záznam kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesia. Zvukový záznam si môžete priamo vypočuť na tomto odkaze. Môžete si prihlásiť aj podcastovú službu pre náš zbor od rôznych poskytovateľov. Tu nájdete možnosti, ktoré sú k dispozícii.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 219, 162, 434,  (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 38: L: Kde je, ó, smrť, tvoje víťazstvo? Zb: Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v Ježišovi Kristovi. Haleluja.

Evanjelium Mt 16,13-19; Kázeň Božieho Slova Dan 7,9-14 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Michal Findra

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Zmena v júni

Na jún máme tieto zmeny v Službách Božích. Na 2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 budú SB s Večerou Pánovou a 21.6.2020 budeme mať slávnosť konfirmácie.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Besiedka online

Každý, kto má záujem pozrieť si s deťmi detskú besiedku cez video na internete, môže sa prihlásiť  na mail: poprad@ecav.sk

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Máj-Jún/2020.