Autor: mfindra

Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, a kázne zo Služieb Božích v nedeľu po Vstúpení Exaudi (Príprava na posledné veci). Piesne sú vložené s melódiou a textom.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 157, 163, 158, 160, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 40: L: Boh povýšil svojho Syna a dal mu meno nad každé meno. Zb: Aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno.

Čítanie z Biblie –  SZ text: Žalm 97,  Epištola: Zj 22,12-14.16-17.20-21 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Evanjelium J 15,26-16,4; Kázeň Božieho Slova Kol 4,2-6

Audio záznam je uložený na podcaste zboru

Video záznam je uložený na youtobe kanáli zboru

Oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Vstúpenie Krista Pána na nebo 21.5.2020

Prinášame vám zvukový záznam kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesia. Zvukový záznam si môžete priamo vypočuť na tomto odkaze. Môžete si prihlásiť aj podcastovú službu pre náš zbor od rôznych poskytovateľov. Tu nájdete možnosti, ktoré sú k dispozícii.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 219, 162, 434,  (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 38: L: Kde je, ó, smrť, tvoje víťazstvo? Zb: Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v Ježišovi Kristovi. Haleluja.

Evanjelium Mt 16,13-19; Kázeň Božieho Slova Dan 7,9-14 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Michal Findra

Otvorenie Služieb Božích od 6.5.2020

Naša vláda prijala pre opätovné konanie Služieb Božích tieto opatrenia:

“Bohoslužby budú povolené s dodržaním prísnych podmienok – sedenie v každej druhej lavici a dodržanie odstupov 2 m; sväté prijímanie len do rúk, nie do úst; pravidelné vetranie;
odporúčanie – zaviesť aspoň v nedeľu 1 samostatnú omšu vyhradenú pre seniorov, “

Na tomto odkaze je znenie usmernenia od vedenia našej cirkvi

Pre nás to znamená, že sa stretneme prvý krát po karanténe na Službách Božích v nedeľu 10.5.2020 o 9:00 v kostole Svätej Trojice v Poprade. Prísť môže každý, ale predsa, kto má obavy z nakazenia radšej nech ostane ešte doma. Nemocní alebo v karanténe na Služby Božie nemôžu prísť. Služby Božie budú stále pripravené na webstránke zo záznamu ako doposiaľ. Besiedka sa počas Služieb Božích nekoná. Je možné prihlásiť sa na odber video besiedky,

Ďalej musíme dodržať tieto podmienky (budú sa ešte upresňovať a dopĺňať):
– každý musí mať rúško
– pri vstupe do kostola bude dezinfekcia rúk
– sedieť sa bude môcť len na vyhradených miestach, ktoré zodpovedajú nariadeniu a budú vyznačené. Rodinní príslušníci môžu sedieť na vyznačenom mieste spolu. Pre kostol v Poprade to predstavuje cca 90 miest. Ostatní budú musieť ostať stáť na vyznačených miestach, alebo počúvať Služby Božie vonku. Podľa záujmu, ak bude potreba, budú pridané nedeľné večerné Služby Božie.
– používať výhradne vlastný spevník
– hlavne odchod budeme musieť robiť v rozostupoch bez podania rúk
– Večeru Pánovu budeme mať do rúk a z jednotlivých pohárov

Vedenie zboru

VIDEO – BESIEDKA :)

Milí besiedkári, milé deti a rodičia:)

Už si ani nepamätám, kedy sme sa naposledy videli alebo počuli, a keďže je nám dospelákom z besiedkárskeho tímu už véééééľmi smutno za našimi deťmi zo zboru ale aj mimo neho:), rozhodli sme sa, že oprášime naše komunikačné schopnosti a herecké vlohy a spojíme sa s vami aspoň cez video-záznam (keď už nemôžeme naživo). Začali sme už počas Veľkej noci a rodičom našich besiedkárov sme poslali tri veľkonočné video – besiedky, vždy v nedeľu predpoludním. Chceme ale pokračovať ďalej a zostať v kontakte s deťmi, až kým nepominie vírusová karanténa.

A práve preto chcem na túto video – besiedku pozvať aj tie deti, ktoré o nej ešte nevedia, ale majú túžbu sa pripojiť:). Stačí napísať nášmu bratovi farárovi M. Findrovi na jeho e-mailovú adresu – poprad@ecav.sk a poprosiť ho o zasielanie linku s video-besiedkou aj vám na vašu e-mailovú adresu.

Budeme radi, keď budeme môcť priniesť radostnú správu evanjelia aj k tebe domov:)

Lucka Dindošová za besiedkársky tím

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Zmena v júni

Na jún máme tieto zmeny v Službách Božích. Na 2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 budú SB s Večerou Pánovou a 21.6.2020 budeme mať slávnosť konfirmácie.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Besiedka online

Každý, kto má záujem pozrieť si s deťmi detskú besiedku cez video na internete, môže sa prihlásiť  na mail: poprad@ecav.sk

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Máj-Jún/2020.