Autor mfindra

16.1.2022 2.nedeľa po Zjavení

Nedeľné Služby Božie s témou: Kristova prítomnosť posväcuje domácnosť.

Piesne: 72, 558, 36, 252 a antifóna 18.

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu je na pozretie nahrávka skrátených Služieb Božích pre TV Poprad.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Pokračovať v čítaní

Oznamy január 2022

Od stredy 12.1.2022 je nové usmernenie pre konanie Služieb Božích. Tieto sa môžu konať v 25% kapacite miest na sedenie v režime OP alebo v maximálnom počte 100 ľudí. Pre kostol v Poprade to znamená 150 účastníkov a v Strážach a Spišskej Sobote 100 účastníkov. Môžu prísť len účastníci, ktorí sú plne zaočkovaní alebo prekonali za posledného pol roka ochorenie COVID19. Je potrebné priniesť si so sebou kovidpas. Služby Božie budú podľa tohto rozpisu.

Služby Božie prinesieme v priamom prenose alebo nahrávané a v nedeľu ich nájdete publikované na tejto stránke, na youtube kanále a na podcaste.

Biblické hodiny zatiaľ nebudeme konať, lebo v režime OP sa ich nemôžu zúčastniť všetci záujemci. Vždy vo štvrtok bude pripravené na tejto stránke, na youtube a v podcaste online čítanie Lutherového výkladu 1.listu Petra s poznámkami.

Konfirmačná výučba bude zatiaľ cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru

Nový rok 2022

Služby Božie na začiatok Nového roka 2022 – Téma heslo roka 2022:
Ján 6,37b: (Ježiš hovorí) kto prichádza ku mne, nevyhodím ho;

Piesne: 61,68,72,75 a Antifóna: 22

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu je audiozáznam kázne z Popradu.

Pridávame ešte youtobe odkaz na seniorátne Služby Božie na 4.adventnú nedeľu z Kežmarku.

Pokračovať v čítaní
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Biblické hodiny do pôstu

Miesto biblickej hodiny nás čaká vždy v štvrtok online potulka s Dr. Martinom Lutherom. Srdečne pozývame. Viac vždy na tomto webe.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.