Spišská Sobota

Reformačné myšlienky Martina Luthera (v Nemecku 1517) sa prostredníctvom študentov, kupcov i kňazov dostali z Nemecka na Spiš už v 1. polovici 16. stor. V Spišskej Sobote sa veriaci k reformácii prihlásili v polovici 16. stor. V rokoch 1552-1559 tu pôsobil známy šíriteľ Lutherových myšlienok Anton Philadelphy. V rámci cirkevných obradov odstránil omšu a zaviedol evanjelické bohoslužby. V čase stavovských povstaní bola Spišská Sobota podpálená a skoro celá zhorela (1682). Gotický Kostol sv. Juraja štyrikrát prešiel z rúk evanjelikov do rúk katolíkov a späť. Od odobratia kostola nemali veriaci svoj chrám. Preto sa ešte za života Márie Terézie usilovali o povolenie postaviť si kostol na mieste dreveného kostola, ktorý zhorel počas požiaru Spišskej Soboty v roku 1775. Povolenie bolo udelené, a tak v r. 1777 evanjelici dokončili stavbu klasicistického kostola v uličnom rade na dolnom konci námestia vo vnútri opevnenia.

Evanjelický kostol je postavený v barokovo-klasicistickom štýle s pomerme jednoduchou fasádou, zakončenou volutovým štítom a bez veže je začlenený do radovej výstavby námestia. Objekt kostola má slohovo jednotný interiér pôvodom z 19. stor.

Na pôdoryse, naznačujúcom grécky kríž, a polkruhovým ukončením oltárneho priestoru vznikol sieňový priestor. Svetlému interiéru kostola dominuje portálový oltár postavený v polovici 19. storočia s obrazom Krista na Olivovej hore od Jozefa Caucika (Czauczika) z roku 1852. Z tohto obdobia je i polygonálna kazateľnica s baldachýnom a oltárom Martina Luthera. Jednoduchým symetricky komponovaným fasádam dominujú vysoké okná s polkruhovým uzáverom. Priečelie s portálom a tabuľou letopočtu ukončuje vykrajovaný štít s malými okienkami a krížom vo vrchole. Iba strohá dôstojnosť klasicistickej fasády obnovenej roku 1897 hovorí o sakrálnom poslaní tohto kostola bez veže. Naposledy rekonštruovaná bola v roku 1997.

Z historických pohľadníc z roku 1898: Na námestí Spišskej Soboty sa nachádzala trojtriedna škola bez náboženského obmedzenia, na ktorej sa vzájomne dohodli evanjelici aj katolíci v rokoch 1787 – 1791. Budova novej školy bola postavená na severnej strane námestia v roku 1793 s prispením mesta a uhorského eráru sumou 1784 zlatých. Nachádzali sa v nej 2 vyššie triedy s 2 samostatnými bytmi pre evanjelických učiteľov a školu spravovali dvaja riaditelia, volení z každej konfesie. Budova školy mala 2 poschodia a patrili k nej aj stajne, stodola a záhrada.

Mgr. Ľubomíra Válková

Spracované podľa:
Baloga, Martin: Poprad-city quide, Unipress Poprad 2004
Gašpar, Ján a kol.: Poprad-história mesta na starých pohľadniciach, Region Poprad 2006
Kollárová, Zuzana-Malovcová, Božena: Stráže-známe,neznáme, Poprad 2001
Krivošová, Janka: Evanjelické kostoly na Slovensku, Tranoscius Liptovský Mikuláš 2001

Farári pôsobiaci v Spišskej Sobote
Antonius Philadelphus 1552
Šimon Maritius 1560-1565?
Christophorus Fabri 1566-1571
Ján Stöckel 1571-1584
Paul Munichius (München) 1585-1599
Thomas Dubowius (Dubovini)? 1595
Johann Arelt 1599-1621
Johann Arelt ml. 1621-1622
Ján Berger 1622-1639
Pavel Faško (Faschko) 1631
Gregor Arelt 1641 (40?)-1644(45?)
Ernst Binner Hilarius 1646-1651 (50?)
Valentius Hancke 1652 (50?)-1653(54?)
Tobiáš Engel 1654-1661
Krištof Klesch 1661-1974(72?)
Martin Kraus 1701-1702 a 1712-1728?
Tobias Miskovics 1704-1705
Samuel Augustíny 1761-1792
Juraj Molitor 1792-1797
Ján Danie Cramer 1797-1807
Daniel Szontagh 1807- po 1820
Martin Theisz do 1829
Martin Szopko 1833-1839
Ján Szopko 1868
Eduarf Wittchen o. 1912
Kolman Kozlay o. 1930
Juraj Hirschmann o. 1930
G. E. Fabry 1939-1942
Mathias Regitko 1942-1945

Fotografie © Kamil Tomčofčík

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Biblické hodiny do pôstu

Miesto biblickej hodiny nás čaká vždy v štvrtok online potulka s Dr. Martinom Lutherom. Srdečne pozývame. Viac vždy na tomto webe.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.