Detská besiedka

Deti, ktoré navštevujú Detskú besiedku sa stretávajú v nedeľu ráno v kostole o 9.00 hod. a po požehnaní počas prvej piesne odchádzajú do zborovej miestnosti na Ulici 1. Mája. Počas služieb Božích sa im venujú naše dievčatá, preberajú s nimi biblické príbehy spôsobom primeraným ich veku, hrajú sa spoločenské hry a pod. Detskú besiedku vedie Lucia Dindošová v spolupráci s ochotnými učiteľkami.

Teraz v čase koronakrízy sa stretávame ONLINE o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Tu sú údaje pre prihlásenie:
Link na stretnutie: https://us06web.zoom.us/j/85939385879
alebo číslo stretnutia (Meeting ID): 859 3938 5879 
Tešíme sa na vás aj cez počítať, tablet, či mobil.

pozvanie besiedka

pre besiedkárov

 

Na besiedke používame tento spevník. Pre tlač je táto verzia.