Poprad

Ev. a v. cirkevný zbor v Poprade vznikol po rozšírení reformácie na Spiši okolo roku 1545. Od roku 1565 žil na svojom majetku vo Veľkej Anton Topercer, kňaz a senior Bratstva 24 spišských miest, ktorý bol pravdepodobne jeho prvým evanjelickým farárom. V čase protireformácie boli v roku 1674 vyhnaní evanjelickí kňazi. V časoch rekatolizácie až do roku 1743 sa evanjelici stretávali iba v súkromí. Evanjelici si v Poprade mohli postaviť drevený kostol až v roku 1760. Po Tolerančnom patente Jozefa II. (1781) a po zozbieraní finančných prostriedkov, sa v roku 1826 evanjelici v Poprade rozhodli postaviť murovaný a dôstojný stánok Boží. Až do konca roka 1828 trvali rokovania o mieste stavby. Keďže v tom čase vo vedení mesta boli evanjelici, 3. júna 1829 položili základný kameň na námestí, pôvodne na mieste starej radnice. Priamo na ploche námestia stála budova mestskej radnice a tiež murované mestské jatky. Stavbu kostola ukončili v roku 1834. Slávnostné posvätenie chrámu sa uskutočnilo 24. júna 1835 na slávnosť Svätej Trojice. O postavenie sa pričinil Dávid Kuntz, evanjelický farár v Poprade, a to napriek cholere v roku 1831 a nedostatku peňazí. Na priečelí kostola je latinský nápis Deo posuit coetus evangelicus anno 1834 (Bohu postavil evanjelický zbor v r. 1834). Významný finančný i organizačný podiel na rekonštrukcii kostola po veľkom požiari 6. júna 1860 mali mešťanosta, hoteliér a zakladateľ múzea David Husz a ev. farár Karol Wünschendorfer.

Kostol Svätej Trojice v prísnom klasicistickom slohu vyprojektoval župný inžinier Ján Fabrici (Johann de Fabriczy). Priečelie s portálom rámujú pilastre s iónskymi hlavicami, ktoré nesú dvojitú rímsu. Tento  motív zopakoval autor na veži, vytvoriac samostatnú malú architektúru s tympanónom, ukončenú guľou s krížom. Sieňový priestor chrámu obdĺžnikového pôdorysu, výborne osvetlený vysokými oknami, ktoré podporujú monumentalitu fasád, je zaklenutý nad oltárnym priestorom. Klenby spočívajú na masívnych pilieroch s rímsovými hlavicami, ktoré nesú trojstrannú emporu. Dobre osvetlený interiér dáva sieňovému priestoru prehľadnosť a dojem ľahkosti konštrukcie.

Portálový oltár z r. 1840  je dielom stolárskych majstrov: Samuela Justa z Matejoviec, Samuela Grentznera z Popradu a Pavla Fábryho z Veľkej.  Dvojica korintských stĺpov lemuje oltárny obraz Snímanie z kríža od popradského rodáka Johanna Gregora Lenharda. Elegantná kazateľnica kruhového pôdorysu s baldachýnom je dielom stolárskeho majstra Daniela Wallachyho zo Spišskej Soboty. V oltárnom priestore oproti kazateľnici umiestnili vďační popradskí občania náhrobnú dosku farárovi a seniorovi Andrejovi Fabricimu, ktorý v zbore účinkoval 40 rokov, z ktorého iniciatívy sa kostol staval. Žiaľ, jeho dokončenia sa nedožil, zomrel v roku 1830. OBR.2

Z historických pohľadníc z r. 1903: Pred evanjelickým kostolom Svätej Trojice pri obecnej studni bol umiestnený šiator, ktorý naznačuje trhový predaj, neskôr po druhej svetovej vojne bol trh presunutý. Okolo obecnej pumpy nechávali vidiecki návštevníci povozy a kone pri nakupovaní. OBR.3

Mgr. Ľubomíra Válková

Spracované podľa:
Baloga, Martin: Poprad-city quide, Unipress Poprad 2004
Gašpar, Ján a kol.: Poprad-história mesta na starých pohľadniciach, Region Poprad 2006
Kollárová, Zuzana-Malovcová, Božena: Stráže-známe,neznáme, Poprad 2001
Krivošová, Janka: Evanjelické kostoly na Slovensku, Tranoscius Liptovský Mikuláš 2001

Farári pôsobiaci v Poprade
Anton Topercer, senior 1545-1565
Valentinus Gniesner (Kniesner, Guisner)1565-1584
Mattias Christophori, senior 1585-1622?
Martinus Arelt 1622-1623 (24?)
Benedikt Schimragius (Schimrák) 1624-1628(32?)
Daniel Sturmius 1631-1645
Krištof Pavel Posch? 1645
Andreas Günter 1645-1646
Tobiáš Weisz 1647-1674
Abraham Eccardus 1683
Peter Knodt 1697-1704
Martin Kraus 1704-1710
Samuel Agustini 1710-1755
Jakub Szolkovy 1757-1789
Andrej Fabrici, senior 1789-1830
David Kuntz 1830-1844
Ján Konrád Bexheft 1845-1857
Carl Wünschendorfer 1857-1909
Imrich Varga, senior 1910-1942
Nikolaus Fabinyi 1942-1945
Mikuláš Adamčík, senior 1946-1979
Mgr. Ján Pavlovič 1980-2003
Dr. Libor Bednár 2003-2018
Ing. Michal Findra 2012-
Mgr. Ján Bakalár 2019-2020

Fotografie © Kamil Tomčofčík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.