Poprad

Ev. a v. cirkevný zbor v Poprade vznikol po rozšírení reformácie na Spiši okolo roku 1545. Od roku 1565 žil na svojom majetku vo Veľkej Anton Topercer, kňaz a senior Bratstva 24 spišských miest, ktorý bol pravdepodobne jeho prvým evanjelickým farárom. V čase protireformácie boli v roku 1674 vyhnaní evanjelickí kňazi. V časoch rekatolizácie až do roku 1743 sa evanjelici stretávali iba v súkromí. Evanjelici si v Poprade mohli postaviť drevený kostol až v roku 1760. Po Tolerančnom patente Jozefa II. (1781) a po zozbieraní finančných prostriedkov, sa v roku 1826 evanjelici v Poprade rozhodli postaviť murovaný a dôstojný stánok Boží. Až do konca roka 1828 trvali rokovania o mieste stavby. Keďže v tom čase vo vedení mesta boli evanjelici, 3. júna 1829 položili základný kameň na námestí, pôvodne na mieste starej radnice. Priamo na ploche námestia stála budova mestskej radnice a tiež murované mestské jatky. Stavbu kostola ukončili v roku 1834. Slávnostné posvätenie chrámu sa uskutočnilo 24. júna 1835 na slávnosť Svätej Trojice. O postavenie sa pričinil Dávid Kuntz, evanjelický farár v Poprade, a to napriek cholere v roku 1831 a nedostatku peňazí. Na priečelí kostola je latinský nápis Deo posuit coetus evangelicus anno 1834 (Bohu postavil evanjelický zbor v r. 1834). Významný finančný i organizačný podiel na rekonštrukcii kostola po veľkom požiari 6. júna 1860 mali mešťanosta, hoteliér a zakladateľ múzea David Husz a ev. farár Karol Wünschendorfer.

Kostol Svätej Trojice v prísnom klasicistickom slohu vyprojektoval župný inžinier Ján Fabrici (Johann de Fabriczy). Priečelie s portálom rámujú pilastre s iónskymi hlavicami, ktoré nesú dvojitú rímsu. Tento  motív zopakoval autor na veži, vytvoriac samostatnú malú architektúru s tympanónom, ukončenú guľou s krížom. Sieňový priestor chrámu obdĺžnikového pôdorysu, výborne osvetlený vysokými oknami, ktoré podporujú monumentalitu fasád, je zaklenutý nad oltárnym priestorom. Klenby spočívajú na masívnych pilieroch s rímsovými hlavicami, ktoré nesú trojstrannú emporu. Dobre osvetlený interiér dáva sieňovému priestoru prehľadnosť a dojem ľahkosti konštrukcie.

Portálový oltár z r. 1840  je dielom stolárskych majstrov: Samuela Justa z Matejoviec, Samuela Grentznera z Popradu a Pavla Fábryho z Veľkej.  Dvojica korintských stĺpov lemuje oltárny obraz Snímanie z kríža od popradského rodáka Johanna Gregora Lenharda. Elegantná kazateľnica kruhového pôdorysu s baldachýnom je dielom stolárskeho majstra Daniela Wallachyho zo Spišskej Soboty. V oltárnom priestore oproti kazateľnici umiestnili vďační popradskí občania náhrobnú dosku farárovi a seniorovi Andrejovi Fabricimu, ktorý v zbore účinkoval 40 rokov, z ktorého iniciatívy sa kostol staval. Žiaľ, jeho dokončenia sa nedožil, zomrel v roku 1830. OBR.2

Z historických pohľadníc z r. 1903: Pred evanjelickým kostolom Svätej Trojice pri obecnej studni bol umiestnený šiator, ktorý naznačuje trhový predaj, neskôr po druhej svetovej vojne bol trh presunutý. Okolo obecnej pumpy nechávali vidiecki návštevníci povozy a kone pri nakupovaní. OBR.3

Mgr. Ľubomíra Válková

Spracované podľa:
Baloga, Martin: Poprad-city quide, Unipress Poprad 2004
Gašpar, Ján a kol.: Poprad-história mesta na starých pohľadniciach, Region Poprad 2006
Kollárová, Zuzana-Malovcová, Božena: Stráže-známe,neznáme, Poprad 2001
Krivošová, Janka: Evanjelické kostoly na Slovensku, Tranoscius Liptovský Mikuláš 2001

Farári pôsobiaci v Poprade
Anton Topercer, senior 1545-1565
Valentinus Gniesner (Kniesner, Guisner)1565-1584
Mattias Christophori, senior 1585-1622?
Martinus Arelt 1622-1623 (24?)
Benedikt Schimragius (Schimrák) 1624-1628(32?)
Daniel Sturmius 1631-1645
Krištof Pavel Posch? 1645
Andreas Günter 1645-1646
Tobiáš Weisz 1647-1674
Abraham Eccardus 1683
Peter Knodt 1697-1704
Martin Kraus 1704-1710
Samuel Agustini 1710-1755
Jakub Szolkovy 1757-1789
Andrej Fabrici, senior 1789-1830
David Kuntz 1830-1844
Ján Konrád Bexheft 1845-1857
Carl Wünschendorfer 1857-1909
Imrich Varga, senior 1910-1942
Nikolaus Fabinyi 1942-1945
Mikuláš Adamčík, senior 1946-1979
Mgr. Ján Pavlovič 1980-2003
Dr. Libor Bednár 2003-2018
Ing. Michal Findra 2012-
Mgr. Ján Bakalár 2019-2020

Fotografie © Kamil Tomčofčík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Biblické hodiny do pôstu

Miesto biblickej hodiny nás čaká vždy v štvrtok online potulka s Dr. Martinom Lutherom. Srdečne pozývame. Viac vždy na tomto webe.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.