Zborové SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien

Pre každú ženu má Pán Boh svoje poslanie, miesto určenia a pôsobenia. Nenecháva nikoho bez pomoci, lebo zasľúbil: Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou (Ž 32:8). A Pán Boh svoje slovo vždy plní. Je len na ženách, či sú ochotné prijať ponuku pomoci a stáť v Jeho službe.

Práve snaha využiť poslanie žien, sestier cirkevného zboru, bola podnetom pre vytvorenie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) v popradskom cirkevnom zbore. Prvýkrát sa sestry stretli 19. marca 2000. Snahou Spoločenstva bolo úsilie plniť dve hlavné prikázania. V nich sú zhrnuté všetky Božie prikázania, všetko, čo sa týka dobrých skutkov a toho, čo Boh od nás ľudí vyžaduje.

Prvé veľké prikázanie znie: Milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Takto milovať svojho Boha vyžaduje čo najlepšie Ho poznať. A preto bola činnosť tohto nového spoločenstva zameraná na vzdelávanie členiek a lepšie poznanie Božieho slova. Najskôr to boli úvahy o živote biblických žien Starej i Novej zmluvy. Neskôr aj prednášky s rôznym zameraním od pozvaných osobností cirkevného života. Príležitostne aj oboznámenie sa a uvedenie do života básnických, modlitebných kníh a zbierok kázní, vydaných cirkevným zborom. Účasť členiek na misijných konferenciách, celocirkevných, dištriktuálnych, seniorátnych aktivitách a iných cirkevných akciách prispieva tiež k získavaniu nových poznatkov a k povzbudeniu vo viere.

Druhé prikázanie: Milovať budeš blížneho ako seba samého, povzbudilo členky k tomu, aby si viac všímali sestry a bratov, ktorých máme okolo seba. Výsledkom sú každoročné stretnutia žien – matiek pri príležitosti Dňa matiek a stretnutia životných jubilantov s prislúžením sviatosti Večere Pánovej.

Vznik zborovej diakonie bol dôsledok aktivít, ktoré sa v zbore začali praktizovať. Diakonia znamená slovom i skutkom dokázať svoju vieru v praxi. A sestry to chceli. Preto členky SEŽ v rámci návštevnej služby zborovej diakonie začali navštevovať starších členov cirkevného zboru pri príležitosti narodenín; a tých, ktorí už pre vyšší vek či chorobu nemôžu prísť do spoločenstva v chráme, navštevujú častejšie podľa potreby a možností. Túto službu lásky v jednotlivých mestských častiach cirkevného zboru koná 15 sestier, ktorým za to patrí vďaka.

V sociálnych zariadeniach pre seniorov sú obľúbené pravidelné biblické hodiny, ktoré vedie brat zborový farár a prisluhuje aj sviatosť Večere Pánovej.

Okrem spomenutých služieb, sestry pamätajú aj na blížnych v Afrike, a to prostredníctvom Misie na Níle, nezávislej misijnej organizácie so sídlom vo Švajčiarsku. Táto sprostredkuje sociálnu, medicínsku, vzdelávaciu, výchovnú a duchovnú pomoc. Jej cieľom je, popri týchto aktivitách, prinášať evanjelium a privádzať ľudí k poznaniu Ježiša Krista a k viere v Trojjediného Pána Boha. Misia vykonáva činnosť v šiestich štátoch Afriky pozdĺž rieky Níl, a to: v Egypte, Sudáne, Eritrei, Etiópii, Tanzánii a Kongu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.