Zborové SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien

Pre každú ženu má Pán Boh svoje poslanie, miesto určenia a pôsobenia. Nenecháva nikoho bez pomoci, lebo zasľúbil: Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou (Ž 32:8). A Pán Boh svoje slovo vždy plní. Je len na ženách, či sú ochotné prijať ponuku pomoci a stáť v Jeho službe.

Práve snaha využiť poslanie žien, sestier cirkevného zboru, bola podnetom pre vytvorenie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) v popradskom cirkevnom zbore. Prvýkrát sa sestry stretli 19. marca 2000. Snahou Spoločenstva bolo úsilie plniť dve hlavné prikázania. V nich sú zhrnuté všetky Božie prikázania, všetko, čo sa týka dobrých skutkov a toho, čo Boh od nás ľudí vyžaduje.

Prvé veľké prikázanie znie: Milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Takto milovať svojho Boha vyžaduje čo najlepšie Ho poznať. A preto bola činnosť tohto nového spoločenstva zameraná na vzdelávanie členiek a lepšie poznanie Božieho slova. Najskôr to boli úvahy o živote biblických žien Starej i Novej zmluvy. Neskôr aj prednášky s rôznym zameraním od pozvaných osobností cirkevného života. Príležitostne aj oboznámenie sa a uvedenie do života básnických, modlitebných kníh a zbierok kázní, vydaných cirkevným zborom. Účasť členiek na misijných konferenciách, celocirkevných, dištriktuálnych, seniorátnych aktivitách a iných cirkevných akciách prispieva tiež k získavaniu nových poznatkov a k povzbudeniu vo viere.

Druhé prikázanie: Milovať budeš blížneho ako seba samého, povzbudilo členky k tomu, aby si viac všímali sestry a bratov, ktorých máme okolo seba. Výsledkom sú každoročné stretnutia žien – matiek pri príležitosti Dňa matiek a stretnutia životných jubilantov s prislúžením sviatosti Večere Pánovej.

Vznik zborovej diakonie bol dôsledok aktivít, ktoré sa v zbore začali praktizovať. Diakonia znamená slovom i skutkom dokázať svoju vieru v praxi. A sestry to chceli. Preto členky SEŽ v rámci návštevnej služby zborovej diakonie začali navštevovať starších členov cirkevného zboru pri príležitosti narodenín; a tých, ktorí už pre vyšší vek či chorobu nemôžu prísť do spoločenstva v chráme, navštevujú častejšie podľa potreby a možností. Túto službu lásky v jednotlivých mestských častiach cirkevného zboru koná 15 sestier, ktorým za to patrí vďaka.

V sociálnych zariadeniach pre seniorov sú obľúbené pravidelné biblické hodiny, ktoré vedie brat zborový farár a prisluhuje aj sviatosť Večere Pánovej.

Okrem spomenutých služieb, sestry pamätajú aj na blížnych v Afrike, a to prostredníctvom Misie na Níle, nezávislej misijnej organizácie so sídlom vo Švajčiarsku. Táto sprostredkuje sociálnu, medicínsku, vzdelávaciu, výchovnú a duchovnú pomoc. Jej cieľom je, popri týchto aktivitách, prinášať evanjelium a privádzať ľudí k poznaniu Ježiša Krista a k viere v Trojjediného Pána Boha. Misia vykonáva činnosť v šiestich štátoch Afriky pozdĺž rieky Níl, a to: v Egypte, Sudáne, Eritrei, Etiópii, Tanzánii a Kongu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Biblické hodiny do pôstu

Miesto biblickej hodiny nás čaká vždy v štvrtok online potulka s Dr. Martinom Lutherom. Srdečne pozývame. Viac vždy na tomto webe.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.