Náboženstvo

Vyučovanie náboženstva

Vyučovanie náboženstva prebieha na základných školách v našom meste. Deti je potrebné prihlásiť na vyučovanie ešte pred letnými prázdninami. Na vyučovaní náboženstva deti rastú nielen v poznávaní, ale aj v osobnej raste viery v Spasiteľa Ježiša Krista. Venujeme sa týmto oblastiam:
– vierouke
– mravouke – etike
– Biblickým históriám
– kresťanskej histórii

Vyučujeme na týchto základných školách (podľa ulíc): Letná, Jarná, Tajovského, Mládeže, Dostojevského, Francisciho, Komenského, Vagonárska, súkromná škola Rovná.

Vyučovanie zabezpečujeme aj na niektorých stredných školách: Gymnázium Tatarku, Gymnázium Kukučínova, Stredná priemyselná škola.

Keby bol záujem o vyučovanie na škole, ktorá nie je v zozname, prosím dajte to vedieť na farský úrad 052 789 58 72, alebo ma môžete kontaktovať na telefóne 0903 602 902 alebo mailom findra (zavináč) sem (bodka) sk

V školskom roku 2019-2020 vyučujeme evanjelické náboženstvo na týchto školách a v týchto časoch:

 

Ukážka vyučovaných škôl a časov v niektorých školských rokoch

2016/2017:

2015/2016

2014/2015:

deň začiatok koniec miesto ročníky
streda 13:00 13:45 Dostojevského a Mládeže 3.-4.
streda 14:00 14:45 Dostojevského a Mládeže 5.-.7. PR-SX
štvrtok 13:00 13:45 Dostojevského a Mládeže 1.-2.
štvrtok 14:00 14:45 Dostojevského a Mládeže 8.-9. Biling
pondelok 11:55 12:40 Vagonárska 1.stupeň
streda 7:10 7:50 Vagonárska 2.stupeň
utorok 12:40 13:25 Tajovského 1.stupeň
utorok 13:45 14:30 Tajovského 2.stupeň
streda 13:00 13:45 Komenského 1.stupeň
streda 13:55 14:40 Komenského 2.stupeň
utorok 12:35 13:20 Letná 1.stupeň
piatok 13:25 14:10 Letná 2.stupeň
pondelok 11:55 12:40 Francisciho 1.roč
pondelok 12:45 13:30 Francisciho 1.stupeň
pondelok 13:35 14:15 Francisciho 2.stupeň
utorok 10:55 11:40 Jarná 5.ročník
utorok 12:45 13:30 Jarná 3.-4.ročník
streda 10:00 10:45 Jarná 8.ročník
streda 11:50 12:35 Jarná 1.ročník
streda 12:45 13:30 Jarná 5.,8.,9.roč
pondelok 12:40 14:15 Kukučínova PR-SX, 1.-2.
utorok 7:50 8:35 Tatarku 1.-2. gym
piatok 7:00 7:45 Mnoheľova 1.-2. SPŠ
štvrtok 12:20 13:05 Rovná 1.stupeň

V školskom roku 2013/2014 sme začali vyučovanie aj na stredných školách.
2013/2014:

deň začiatok koniec miesto ročníky
pondelok 12:35 13:20 ZŠ Vagonárska I.stupeň
pondelok 13:30 14:15 Gymnázium Kukučínova PR – 1.C
utorok 12:40 13:25 ZŠ Tajovského I.stupeň
utorok 13:45 14:30 ZŠ Tajovského II.stupeň
streda 7:05 7:45 ZŠ Vagonárska II.stupeň
streda 12:40 13:25 ZŠ Jarná I.stupeň
streda 14:00 14:45 ZŠ Jarná II.stupeň
streda 13:00 13:45 ZŠ Dostojevského a   Mládeže 1.a 2.ročník
streda 14:00 14:45 ZŠ Dostojevského a   Mládeže 5.-7.ročník
streda 13:00 13:45 ZŠ Komenského I.stupeň
streda 13:55 14:40 ZŠ Komenského II.stupeň
štvrtok 7:05 7:50 Stredná priemyselná   škola 1.ročník
štvrtok 13:00 13:45 ZŠ Dostojevského a   Mládeže 3.a 4.ročník
štvrtok 14:00 14:45 ZŠ Dostojevského a   Mládeže 8.ročník-1.bil
piatok 7:50 8:35 Gymnázium D. Tatarku 1.ročník
piatok 12:00 12:45 ZŠ Francisciho 1.ročník
piatok 12:50 13:25 ZŠ Francisciho 2.-4.ročník
piatok 13:45 14:25 ZŠ Francisciho II.stupeň
piatok 12:35 13:20 ZŠ Letná I.stupeň
piatok 13:25 14:10 ZŠ Letná II.stupeň

2012/2013:

škola stupeň deň čas
Komenského I. streda 13:00
Komenského II. streda 13:55
Tajovského I. utorok 12:40
Tajovského II. utorok 14:00
Vagonárska I. štvrtok 12:35
Vagonárska II. pondelok 13:25
Dostojevského 3.-4. roč. streda 13:00
Dostojevského 5.-7. roč. streda 14:00
Dostojevského 1.-2. roč. štvrtok 13:00
Dostojevského 8.-9. roč.+gym. štvrtok 14:00
Jarná 1.-3. roč. streda 12:40
Jarná 6.-7. roč. streda 13:45
Jarná 8.-9. roč.+gym. streda 14:30
Letná 1. 3. 4. 7.roč. utorok 12:40
Francisciho 4. roč. štvrtok 12:00
Francisciho 1.-2. roč. štvrtok 12:50
Francisciho 5.-6. roč. štvrtok 13:45