Kategória: Novinky

Detský denný tábor 2020 – Boží bojovníci

Pod týmto názvom sa deti stretávali po tri dni v auguste na dennom detskom tábore Poprad 2020.

Rozprávali sme sa o tom, že každý človek, ktorý verí v Pána Boha vstupuje do boja. Sme ako vojaci v armáde, ale nebojujeme proti sebe navzájom, ani proti iným národom, ale našim spoločným nepriateľom je diabol. Na začiatku tábora sa z nás stali vojaci. Opierali sme sa o Božie slovo, ktoré je napísané v liste Efezským 6,11 –  Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.

Pokračovať v čítaní
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Prihlásenie na konfirmáciu

Je možné prihlásiť deti na konfirmačnú výučbu. Prihláška je na záložke dokumenty.

Začiatok ŠR

V nedeľu 6.9.2020 budeme mať slávnosť začiatku školského roka. Deti, študenti a pedagógovia sú pozvaní na požehnanie o 9:00 v Poprade a o 10:30 v Strážach.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo September - Október/2020.