Kategória: Novinky

Oznámenie o konaní Služieb Božích po znovuotvorení kostolov

Od 19.4.2021 sa podľa kovidautomatu otvárajú opäť kostoly. Podľa podmienok na najbližší týždeň môže byť na službách Božích maximálne 1 osoba na 15m2 plochy, Ostatné podmienky pri otvorení kostolov si môžete prečítať na stránke našej cirkvi.

Pre naše pomery to znamená hlavne toto:

 • na Službách Božích v Poprade môže byť maximálne 42 osôb, v Spišskej Sobote a Strážach maximálne 26 osôb,
 • dodržiavať opatrenia R – O – R,
 • v interiéri mať respirátor.

Rozpis Služieb Božích na najbližšie obdobie:

 • štvrtok 22.4.2021 o 1730 Poprad – Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou
 • nedeľa 25.4.2021 o 900 Poprad – Služby Božie (nahrávka bude na webe popoludní)
 • nedeľa 25.4.2021 o 1030 Spišská Sobota – Služby Božie s Večerou Pánovou
 • štvrtok 29.4.2021 o 1730 Poprad – Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou
 • nedeľa 2.5.2021 o 900 Poprad – Služby Božie (nahrávka bude na webe popoludní)
 • nedeľa 2.5.2021 o 1030 Stráže- Služby Božie s Večerou Pánovou
 • štvrtok 6.5.2021 o 1730 Poprad – Večerné Služby Božie (nahrávanie pre TV Poprad)
 • nedeľa 9.5.2021 o 900 Poprad – Služby Božie (nahrávka bude na webe popoludní)
 • nedeľa 9.5.2021 o 1000 Poprad- Večera Pánova
 • štvrtok 13.5.2021 o 1730 Poprad – Večerné Služby Božie (Vstúpenie)

predpoklad ak sa nezmenia opatrenia do budúcnosti:

 • nedeľa 16.5.2021 o 900 Poprad – Služby Božie (nahrávka bude na webe popoludní)
 • nedeľa 23.5.2021 o 900 Poprad – Služby Božie (nahrávka bude na webe popoludní)

Chceme poprosiť o pochopenie, keď nebude môcť vstúpiť do našich kostolov viac ľudí ako je povolené.

Oznamy

Na mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu) môžete poslať aj svoju žiadosť o posielanie videobesiedky, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu. Od mesiaca máj sa pokúsime obnoviť aj naše osobné stretávanie s deťmi.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Michal Findra

Služby Božie a oznamy v mesiaci apríl 2021

Rozpis uverejnenia Služieb Božích na apríl 2021 na webe, podcaste a youtube zboru:

Keďže kvôli kovidautomatu sú naše kostoly pre slávenie Služieb Božích s verejnosťou uzatvorené, pripájame rozpis termínov nahrávok a záznamov:

Oznamy

Na mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu) môžete poslať aj svoju žiadosť o posielanie videobesiedky, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Michal Findra

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Služby Božie na TV Poprad

Na Televízii Poprad je vždy tretiu nedeľu v mesiaci o 9:30 kresťanské vysielanie z protestantských cirkví. My evanjelici máme polhodinový vstup. Najbližšie vysielanie bude 16.5.2021.

Sčítanie

Polícia SR upozorňuje, aby ste nevpúšťali k sebe falošných sčítacích komisárov. Sčítanie si už teraz musí objednať a dojednať každý osobne so samosprávou.

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnený zvukový záznam Služieb Božích na nedeľu po Vstúpení 16.5.2021 v poobedných hodinách.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Apríl - Máj / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.