Kategória: Správy

Oznam o stretnutiach počas sviatkov

Od štvrtka 23.12.2021 sa môžu opäť konať Služby Božie v maximálnom počte 30 ľudí alebo 1 osoba na 15 m2. Pre kostol v Poprade to znamená 46 účastníkov a v Strážach a Spišskej Sobote 30 účastníkov. Môžu prísť len účastníci, ktorí sú plne zaočkovaní alebo prekonali za posledného pol roka ochorenie COVID19. Je potrebné priniesť si so sebou kovidpas a počítať s tým, že po dosiahnutí maximálnej kapacity sa nemusíte dostať do kostola. Služby Božie budú podľa tohto rozpisu.

Služby Božie prinesieme v priamom prenose alebo nahrávané a v nedeľu ich nájdete publikované na tejto stránke, na youtube kanále a na podcaste.

Konfirmačná výučba prechádza od mesiaca november do dištančného vzdelávania cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru

Oznam o uzavretí krajiny a kostolov

Od štvrtka 25.11.2021 platí uzavretie krajiny a pre nás to je zákaz konania Služieb Božích a ostatných stretnutí.

Služby Božie prinesieme nahrávané a v nedeľu ich nájdete publikované na youtube kanále a na podcaste.

Konfirmačná výučba prechádza od mesiaca november do dištančného vzdelávania cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Farský úrad je dočasne uzatvorený. Aj potrebujete niečo vybaviť alebo kúpiť kalendáre zvoňte na byt farára alebo volajte 0903 602 902.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru

Oznamy nový kovidautomat od 22.11.2021

Aktuálne je náš okres v čiernej farbe kovidautomatu. Je možné konať Služby Božie a iné stretnutia za najprísnejších podmienok. Bližšie je možné zistiť na tomto odkaze našej cirkvi. Na našich stretnutiach môžeme fungovať len vo formáte OČKOVANÍ a PREKONANÍ v maximálnom počte 50 osôb. Na stretnutia je potrebné mať zo sebou platný kovidpas. Je potrebné vytvárať zoznamy účastníkov a dodržiavať R – O – R. Bohoslužobné stretnutia nepodliehajú nahlasovaniu na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na tomto odkaze nájdete odpovede na niektoré otázky, ktoré môžete mať ohľadom nášho stretávania.

Konfirmačná výučba prechádza od mesiaca november do dištančného vzdelávania cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Služby Božie sú nahrávané na audio a videozáznam a v nedeľu večer sú publikované na tomto webe. Kázeň zo služieb Božích je k dispozícii na prečítanie tiež na webe. (Je potrebné kliknúť pokračovať v čítaní alebo na nadpis článku pre patričnú nedeľu.) Z biblickej hodiny je robený zvukový záznam, ktorý je umiestnený v záložke Aktivity / Biblická hodina.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru

Oznamy november

Aktuálne je náš okres v čiernej farbe kovidautomatu. Je možné konať Služby Božie a iné stretnutia za najprísnejších podmienok. Bližšie je možné zistiť na tomto odkaze našej cirkvi. Pre kostol v Poprade budeme fungovať vo formáte OČKOVANÍ, čo nám umožňuje sa stretávať v počte 100 osôb.  Je potrebné mať so sebou kovidpas. Pridávame v Poprade na nedeľu nešporné Služby Božie o 15:00 vo formáte ZÁKLAD s počtom osôb 28. V Spišskej Sobote a Strážach budú stretávania vo formáte ZÁKLAD pre 16 osôb. Je potrebné vytvárať zoznamy účastníkov a dodržiavať R – O – R. Pričom jedno z tých R je respirátor.

Stretnutia konfirmandov a Modlitebného spoločenstva prebiehajú v zborovej miestnosti vo formáte 5 + 1. Biblická hodina s kapacitných dôvodov prebieha v kostole.

Služby Božie sú nahrávané na audio a videozáznam a v nedeľu večer sú publikované na tomto webe. Kázeň zo služieb Božích je k dispozícii na prečítanie tiež na webe. (Je potrebné kliknúť pokračovať v čítaní alebo na nadpis článku pre patričnú nedeľu.) Z biblickej hodiny je robený zvukový záznam, ktorý je umiestnený v záložke Aktivity / Biblická hodina.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Konfirmačná výučba prechádza od mesiaca november do dištančného vzdelávania cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru

Detský denný tábor 2021

V týždni od 12.-16.7.2021 prebiehal u nás v zbore detský tábor. Cieľom tohto tábora s názvom Veľký indiánsky poklad bolo tlmočiť deťom posolstvo, že najväčším pokladom Indiánov nebola truhlica s diamantmi, ukrytá niekde v jaskyni na brehu jazera. Tým najväčším pokladom bol Pán Ježiš Kristus – sám Boží Syn, ktorý sa stal pokladom pre mnohých Indiánov z viacerých indiánskych kmeňov.

Pokračovať v čítaní

Služby Božie a oznamy marec 2021

Rozpis uverejnenia Služieb Božích na marec 2021 na webe, podcaste a youtube zboru:

Keďže kvôli kovidautomatu sú naše kostoly pre slávenie Služieb Božích s verejnosťou uzatvorené, pripájame rozpis termínov nahrávok:

Oznamy

Na mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu) môžete poslať aj svoju žiadosť o posielanie videobesiedky, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu.

Oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom. Veľmi pekne ďakujeme.

Michal Findra

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Biblické hodiny do pôstu

Miesto biblickej hodiny nás čaká vždy v štvrtok online potulka s Dr. Martinom Lutherom. Srdečne pozývame. Viac vždy na tomto webe.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.