Kontakt

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad

Zborový farár: Michal Findra 0903 602 902
Zborový dozorca: Jozef Dubašák

Adresa: Námestie svätého Egídia 8/17, 05801 Poprad
Tel.: 052 / 789 58 72
Email: poprad (zavináč) ecav (bodka) sk

Bankové spojenie: Tatrabanka SK87  1100  0000  0026  2721  4159
(V kolónke ‘Správa pre príjemcu’ uveďte svoje meno a účel platby či daru. Pri úhrade cirkevného príspevku uveďte mená osôb, za ktoré platbu uhrádzate – príspevok na rok 2023 je v hodnote 11,00 €/osoba)
Dcérocirkev Stráže – Tatrabanka SK86  1100  0000  0026  2421  4161

Úradné hodiny:

Pondelok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.00
Utorok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.00
Streda 8.30 – 12.30  
Štvrtok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.00
Piatok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.00