Materiály ku konventom na 18.2.2024

V priloženom súbore nájdete tieto materiály ku konventom, ktoré budú v našom zbore 18.2.2024. Začneme Službami Božími, a potom budeme pokračovať rokovaním. Materiály obsahujú: Kňazskú správu za rok 2023, Hospodárske správy za rok 2023, rozpočet na rok 2024 a zápisnice z konventov z roku 2023

Tu sú spomínané materiály.

Presbyterstvo zboru