14.4.2024 2.nedeľa po Veľkej Noci

Pravidelné nedeľné Služby Božie na 2.nedeľu po Veľkej Noci s názvom Milosti Božej je plná zem a témou Dobrý Pastier.

Piesne: 135, 142, 453, 151 a antifóna 37.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 23
Epištola: 1.Pt 1,17-23
Evanjelium: J 10,11-16
Kázeň: 1.Moj 16,1-16

Michal Findra