7.4.2024 1.nedeľa po Veľkej Noci

Pravidelné nedeľné Služby Božie na 1.nedeľu po Veľkej Noci s názvom Ako práve narodené deti a témou Blahoslavená viera.

Piesne: 138, 145, 204, 601 a antifóna 34.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 16
Epištola: 1.Pt 1,3-9
Evanjelium: J 20,19-23
Kázeň: J 20,24-29

Michal Findra