Kategória: Pozvania

Pozvania na akcie

Oznamy január 2022

Od stredy 12.1.2022 je nové usmernenie pre konanie Služieb Božích. Tieto sa môžu konať v 25% kapacite miest na sedenie v režime OP alebo v maximálnom počte 100 ľudí. Pre kostol v Poprade to znamená 150 účastníkov a v Strážach a Spišskej Sobote 100 účastníkov. Môžu prísť len účastníci, ktorí sú plne zaočkovaní alebo prekonali za posledného pol roka ochorenie COVID19. Je potrebné priniesť si so sebou kovidpas. Služby Božie budú podľa tohto rozpisu.

Služby Božie prinesieme v priamom prenose alebo nahrávané a v nedeľu ich nájdete publikované na tejto stránke, na youtube kanále a na podcaste.

Biblické hodiny zatiaľ nebudeme konať, lebo v režime OP sa ich nemôžu zúčastniť všetci záujemci. Vždy vo štvrtok bude pripravené na tejto stránke, na youtube a v podcaste online čítanie Lutherového výkladu 1.listu Petra s poznámkami.

Konfirmačná výučba bude zatiaľ cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru

Výzva

Milí bratia a sestry,

vzhľadom na veľmi nízky počet ľudí na Službách Božích, (len 30 účastníkov) vás chceme poprosiť, kto máte možnosť pozrieť si priamy prenos, aby ste uvoľnili miesto pre ostatných, čo túto možnosť nemajú.

Po dosiahnutí kapacity budeme musieť kostol zatvoriť.

Služby Božie budete môcť sledovať v piamom prenose na tejto stránke alebo na našom yuotube kanáli.

Ďakujeme vám za rešpektovanie a pochopenie.

Vedenie zboru

Oznamy september 2021

Aktuálne je náš okres v červenej farbe kovidautomatu. Je možné konať Služby Božie a iné stretnutia za určitých podmienok. Bližšie je možné zistiť na tomto odkaze našej cirkvi. Pre kostol v Poprade to znamená kapacitu 46 osôb. V Spišskej Sobote a Strážach 26 osôb. Je potrebné vytvárať zoznamy účastníkov a dodržiavať R – O – R. Pričom jedno z tých R je respirátor.

Stretnutia konfirmandov a Modlitebného spoločenstva prebiehajú v zborovej miestnosti. Biblická hodina s kapacitných dôvodov prebieha v kostole.

Služby Božie sú nahrávané na audio a videozáznam a v nedeľu večer sú publikované na tomto webe. Z biblickej hodiny je robený zvukový záznam, ktorý je umiestnený v záložke Aktivity / Biblická hodina.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM.

Vedenie zboru

Oznámenie o konaní Služieb Božích po znovuotvorení kostolov

Od 19.4.2021 sa podľa kovidautomatu otvárajú opäť kostoly. Podmienky pri otvorení kostolov podľa kovidautomatu si môžete prečítať na stránke našej cirkvi.

Pre naše pomery to znamená hlavne toto:

  • na Službách Božích môže byť v bordovej, červenej a ružovej farbe v Poprade maximálne 42 osôb, v Spišskej Sobote a Strážach maximálne 26 osôb, V oranžovej fáze v Poprade maximálne 138 osôb a zoznam osôb s údajmi – meno, email alebo mobil. V žltej fáze je možný dvojnásobný počet osôb.
  • dodržiavať opatrenia R – O – R,

Chceme poprosiť o pochopenie, keď nebude môcť vstúpiť do našich kostolov viac ľudí ako je povolené.

Rozpis Služieb Božích na najbližšie obdobie:

  • štvrtok 24.6.2021 o 1730 Poprad – Biblická hodina
  • nedeľa 27.6.2021 o 900 Poprad – 4.nedeľa po Svätej Trojici – záver školského roka
  • nedeľa 27.6.2021 o 1030 Spišská Sobota – 4.nedeľa po Svätej Trojici

Uskutočnené Služby Božie s odkazmi na pozretie a vypočutie:

Oznamy

Na mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu) môžete poslať svoju žiadosť o účasť na ZOOM besiedke, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu o 1700 až do konca školského roka.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Michal Findra

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Biblické hodiny do pôstu

Miesto biblickej hodiny nás čaká vždy v štvrtok online potulka s Dr. Martinom Lutherom. Srdečne pozývame. Viac vždy na tomto webe.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.