28.3.2024 Zelený Štvrtok

6.pôstna večiereň – Téma: JA SOM Chlieb života.

Piesne:103, 104, 433 a antifóna: 71

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Smútočný žalm: Ž 32
Kázeň: J 6,35

Michal Findra