24.3.2024 6.pôstna nedeľa

Pravidelné nedeľné Služby Božie na 6.pôstnu nedeľu s názvom Palmarum – Kvetná nedeľa.

Pašiové texty z Biblie a k nim vybrané piesne

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Kázeň: Fil 2,5-11

Michal Findra