21.4.2024 3.nedeľa po Veľkej Noci

Pravidelné nedeľné Služby Božie na 3.nedeľu po Veľkej Noci s názvom Jubilate – Radujte sa a témou Rozlúčka a návrat.

Piesne: 156, 602, 126, 148 a antifóna 33.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube. (záznam končí kázňou, lebo zlyhalo nahrávanie)

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 40, 26-31
Epištola: 1.Pt 2,19-25
Evanjelium: J 15,1-8
Kázeň: 2.Kor 4,13-18

Michal Findra