28.4.2024 4.nedeľa po Veľkej Noci

4.nedeľa po Veľkej Noci. Názov: Cantate – Spievajte. Téma: Zasľúbenie Ducha Svätého. Skúška konfirmandov.

Piesne:152, 358, 150 a antifóna: 86

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Evanjelium: L 19,37-40
Kázeň: Zj 15,2-4

Michal Findra