9.5.2024 Vstúpenie Krista Pána na nebo

Sviatočné večerné Služby Božie.

Piesne:164, 159, 434 a antifóna: 38

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Evanjelium: L 24,49-53
Kázeň: Sk 1,3-11

Michal Findra