5.5.2024 5.nedeľa po Veľkej Noci

Pravidelné nedeľné Služby Božie na 5.nedeľu po Veľkej Noci s názvom Rogate – Proste s témou Modlitba činiteľov slova – deň matiek.

Piesne: 329, 646, 125, 311 a antifóna 61.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube. (záznam končí kázňou, lebo zlyhalo nahrávanie)

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 66,8-20
Epištola: 1.Pt 3,13-22
Evanjelium: L 11,1-4
Kázeň: 2.M 32,7-14

Michal Findra