12.5.2024 Konfirmácia

Slávnosť konfirmácie.

Piesne:605, 607, 588, 339, 263

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Slávnostný žalm: 133
Kázeň: Fil 3,7-11

Michal Findra