31.3.2024 1.slávnosť Veľkonočná

Slávnostné nedeľné Služby Božie na 1.slávnosť Veľkonočnú s názvom Pascha.

Piesne: 128, 124, 602, 125, 131 a antifóna 33, 32.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Slávnostný žalm: Ž 97
Evanjelium: Mk 16,1-8a
Kázeň: 1.Sam 2,1-8a

Michal Findra