21.3.2024 5.pôtne večerné Služby Božie

4.pôstna večiereň – Téma: JA SOM vzkriesenie a život.

Piesne:109, 118, 415 a antifóna: 36

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Smútočný žalm: Ž 119,153-160
Kázeň: J 11,20-27

Michal Findra