Kategória: Pozvania

Pozvania na akcie

TMzJK 17.1.2021 úvod (brožúrka)

Predstavme si kruh nakreslený na zemi. Ten kruh je svet, stredom je Boh a polomery sú rôzne cesty, po ktorých ľudia v živote kráčajú. Keď sa túžia priblížiť k Bohu, kráčajú smerom do stredu kruhu a zároveň sa približujú jeden k druhému; a čím bližšie sú jeden k druhému, tým bližšie sú k Bohu. Je zrejmé, že podobne to platí aj naopak. Keď sa odvrátime a vzďaľujeme sa od Boha, vzďaľujeme sa aj jedni od druhých; a čím viac sa vzďaľujeme jedni od druhých, tým viac sa tiež vzďaľujeme od Boha. (Z myšlienok abbu Dorothea z Gazy, palestínskeho mnícha zo 6. storočia)

Pokračovať v čítaní

Služby Božie počas Vianočných sviatkov – uzatvorenie

Novoročné priania

Keďže sme sa nemohli stretnúť osobne na Službách Božích v Novom roku, je možnosť zaslať novoročné prianie pre náš zbor formou SMS alebo emailu. Priania potom budú uverejnené v najbližších Službách Božích na internete. Číslo na mobil je 0903 602 902 a mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu). Na tento mail môžete poslať aj svoju žiadosť o posielanie videobesiedky, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu.

Rozpis uverejnenia Služieb Božích počas sviatkov na webe, podcaste a youtube zboru:

Rozhodnutie o uzatvorení:

Na základe rozhodnutia zborového presbyterstva zo dňa 20.12.2020 a odporúčania predsedníctiev generálnej cirkvi, dištriktov a nášho seniorátu sa nebudú v našom zbore konať verejné Služby Božie od 21.12.2020 až do 10.1.2021. Chceme tak prispieť k zníženiu pohybu a stretávaniu osôb, aby sme nepodporovali šírenie nákazy koronavírusom. Takto chceme byť príkladom pre ostatných.

Služby Božie budeme nahrávať a publikovať na tejto webstránke. Povzbudzujeme veriacich, aby ostali v svojich domácnostiach a posilnili sa účasťou na Službách Božích cez internet, televíziu alebo rozhlas.

Prajeme každému pokojné Vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2021, v ochrane Pána Ježiša Krista a pevnom zdraví. Ak nám Pán Boh dá milosti a bude to možné stretneme sa v novom roku v prvú nedeľu po Zjavení 10.1.2021.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec! Lukáš 6,36

Predsedníctvo zboru

Služby Božie počas Vianočných sviatkov

Od 19.12.2020 platí v našej krajine zákaz vychádzania s jednou z výnimiek príchodu a odchodu na Služby Božie. Služby Božie môžu byť len so sediacimi účastníkmi, ktorí sedia v každej druhej lavici a vedľa seba majú jedno miesto voľné. V nedeľu 20.12.2020 sa stretneme za týchto podmienok, teda v maximálnej kapacite na Popradský kostol 110 ľudí. Chceme poprosiť, aby ste zvážili účasť na Službách Božích, ktoré budete môcť sledovať aj na tomto webe zo záznamu cca o 14:00.

O spôsobe konania ďalších Služieb Božích počas sviatkov rozhoduje zborové presbyterstvo. Výsledok sa dozviete v nedeľu. Prosíme vás za modlitby, aby sme múdro rozhodli v tejto neľahkej situácii.

Predsedníctvo zboru

Oznamy a rozpis Služieb Božích – december 2020

V zborovom liste bol vydaný rozpis Služieb Božích na november 2020 až do začiatku januára 2021. Kvôli meniacej sa situácii nastali v ňom zmeny. Na tomto odkaze je aktuálny rozpis Služieb Božích.

Podľa najnovších nariadení pri Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:
– pri vstupe je každému meraná teplota
– sedíme v kostoloch vždy v každej druhej rade
– nepodávame si ruky
– dodržujeme zásadu R-O-R
– kto sa cíti chorý nechodí na Služby Božie
– chronickí chorí pacienti zvážia účasť na Službách Božích

Služby Božie budeme môcť sledovať vždy v nedeľu na tejto stránke v poobedných hodinách.

Na stránke našej cirkvi www.ecav.sk môžete sledovať odkazy na vysielania v rozhlase a televízii, a potom posunúť tým, čo nemajú internet.

S deťmi môžete odoberať videobesiedku. Potrebné sa je prihlásiť k odberu na adrese poprad@ecav.sk.

Oferu alebo milodar môžete poslať aj na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru.

Michal Findra

Rozpis Služieb Božích – november 2020

V zborovom liste bol vydaný rozpis Služieb Božích na november 2020 až do začiatku januára 2021. Kvôli meniacej sa situácii nastali v ňom zmeny. Na tomto odkaze je aktuálny rozpis Služieb Božích.

Podľa najnovších nariadení pri Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:
– pri vstupe je každému meraná teplota
– sedíme v kostoloch vždy v každej druhej rade
– nepodávame si ruky
– dodržujeme zásadu R-O-R
– kto sa cíti chorý nechodí na Služby Božie
– chronickí chorí pacienti zvážia účasť na Službách Božích

Služby Božie budeme môcť sledovať vždy v nedeľu na tejto stránke v poobedných hodinách.

Na stránke našej cirkvi www.ecav.sk môžete sledovať odkazy na vysielania v rozhlase a televízii, a potom posunúť tým, čo nemajú internet.

S deťmi môžete odoberať videobesiedku. Potrebné sa je prihlásiť k odberu na adrese poprad@ecav.sk.

Oferu alebo milodar môžete poslať aj na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru.

Michal Findra

VIDEOBESIEDKA

Milé deti, rodičia a starí rodičia 🙂

Opäť sme sa dostali do obdobia, kedy sa nemôžeme spolu stretávať na našich nedeľných besiedkach, a aj keď je nám to ľúto, máme pre vás dobrú správu 🙂

Rozhodli sme sa, že opäť oprášime naše multimediálne schopnosti a budeme sa s vami stretávať prostredníctvom videobesiedok. Našim skalným besiedkárom a táborníkom budú videobesiedky posielané na e-mailové adresy ich rodičov a vám ostatným, ktorí by ste o ich odber taktiež mali záujem, stačí iba napísať bratovi farárovi na túto adresu poprad@ecav.sk, a veľmi radi ich každú nedeľu budeme posielať aj vám 🙂

Už teraz sa na vás tešíme a prajeme vám, aby Pán Boh bol vašou istotou v týchto neistých časoch.

Váš besiedkársky team 🙂

(Služby Božie z 25.10.2020 sú nižšie)

Výzva Apollo 20

Milí bratia a sestry nejde o vesmírny program, ale v Skutkoch apoštolov čítame o veriacom mužovi Apollovi, ktorý bol vyučený ceste Pánovej, to znamená, že bol veriaci. Keď prišiel raz do Efezu ujali sa ho Priscilla a Akvila a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.

Na základe tohto svedectva vás pozývame do VÝZVY APOLLO 20, ktorá pre vás pripravujeme. Bude to vyučovanie, povzbudenie a štúdium Božieho Slova. Je však potrebné, aby ste sa prihlásili na odber mailov zadaním svojej mailovej adresy na poprad@ecav.sk, a my vám budeme od Pamiatky reformácie do Adventu dva krát týždenne zasielať študijný materiál.

Dajte vedieť o tejto výzve aj svojim priateľom a známym, a pozvite ich k Božiemu požehnaniu pri štúdiu, vyučovaní a povzbudení.

Vaši Findrovci

Usmernenia v našom zbore

Do odvolania sú zrušené všetky verejné stretnutia a iné zhromaždenia ľudí nad 6 osôb. Týka sa to Služieb Božích, výuky konfirmácie a Biblických hodín. Služby Božie budeme môcť sledovať vždy v nedeľu na tejto stránke, podobne ako v prvej vlne pandémie. Nateraz platí aj zákaz vychádzania.

Na stránke našej cirkvi www.ecav.sk môžete sledovať odkazy na vysielania v rozhlase a televízii, a potom posunúť tým, čo nemajú internet.

S deťmi môžete odoberať videobesiedku. Potrebné sa je prihlásiť k odberu na adrese poprad@ecav.sk.

Farský úrad je od 9.11.2020 opäť otvorený. Ak máte negatívny antigénový test, môžete si prísť zakúpiť rôzne kalendáre.

Oferu alebo milodar môžete poslať aj na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru.

Predsedníctvo zboru.

Služby Božie v októbri zmena termínov

Na každých službách Božích môže byť maximálne 50 účastníkov. Po naplnení kapacity bude kostol uzavretý. Kvôli zníženej kapacite sú pridané druhé skrátené služby Božie o 1000.

Kto má možnosť, môže ostať doma a byť účastný na Službách Božích cez internet na www.ecavpp.sk, ktoré budú pridané zo záznamu každú nedeľu poobede. Služby Božie budú video a kázeň Slova Božieho audio.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že v milosti Božej budeme vzrastať v Pána Ježiša aj počas sťažených možností byť na Službách Božích.

predsedníctvo zboru

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Služby Božie na TV Poprad

Na Televízii Poprad je vždy tretiu nedeľu v mesiaci o 9:30 kresťanské vysielanie z protestantských cirkví. My evanjelici máme polhodinový vstup. Najbližšie vysielanie bude 16.5.2021.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Jún - August / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.