Kategória: Pozvania

Pozvania na akcie

Služby Božie počas Vianočných sviatkov

Od 19.12.2020 platí v našej krajine zákaz vychádzania s jednou z výnimiek príchodu a odchodu na Služby Božie. Služby Božie môžu byť len so sediacimi účastníkmi, ktorí sedia v každej druhej lavici a vedľa seba majú jedno miesto voľné. V nedeľu 20.12.2020 sa stretneme za týchto podmienok, teda v maximálnej kapacite na Popradský kostol 110 ľudí. Chceme poprosiť, aby ste zvážili účasť na Službách Božích, ktoré budete môcť sledovať aj na tomto webe zo záznamu cca o 14:00.

O spôsobe konania ďalších Služieb Božích počas sviatkov rozhoduje zborové presbyterstvo. Výsledok sa dozviete v nedeľu. Prosíme vás za modlitby, aby sme múdro rozhodli v tejto neľahkej situácii.

Predsedníctvo zboru

Oznamy a rozpis Služieb Božích – december 2020

V zborovom liste bol vydaný rozpis Služieb Božích na november 2020 až do začiatku januára 2021. Kvôli meniacej sa situácii nastali v ňom zmeny. Na tomto odkaze je aktuálny rozpis Služieb Božích.

Podľa najnovších nariadení pri Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:
– pri vstupe je každému meraná teplota
– sedíme v kostoloch vždy v každej druhej rade
– nepodávame si ruky
– dodržujeme zásadu R-O-R
– kto sa cíti chorý nechodí na Služby Božie
– chronickí chorí pacienti zvážia účasť na Službách Božích

Služby Božie budeme môcť sledovať vždy v nedeľu na tejto stránke v poobedných hodinách.

Na stránke našej cirkvi www.ecav.sk môžete sledovať odkazy na vysielania v rozhlase a televízii, a potom posunúť tým, čo nemajú internet.

S deťmi môžete odoberať videobesiedku. Potrebné sa je prihlásiť k odberu na adrese poprad@ecav.sk.

Oferu alebo milodar môžete poslať aj na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru.

Michal Findra

Rozpis Služieb Božích – november 2020

V zborovom liste bol vydaný rozpis Služieb Božích na november 2020 až do začiatku januára 2021. Kvôli meniacej sa situácii nastali v ňom zmeny. Na tomto odkaze je aktuálny rozpis Služieb Božích.

Podľa najnovších nariadení pri Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:
– pri vstupe je každému meraná teplota
– sedíme v kostoloch vždy v každej druhej rade
– nepodávame si ruky
– dodržujeme zásadu R-O-R
– kto sa cíti chorý nechodí na Služby Božie
– chronickí chorí pacienti zvážia účasť na Službách Božích

Služby Božie budeme môcť sledovať vždy v nedeľu na tejto stránke v poobedných hodinách.

Na stránke našej cirkvi www.ecav.sk môžete sledovať odkazy na vysielania v rozhlase a televízii, a potom posunúť tým, čo nemajú internet.

S deťmi môžete odoberať videobesiedku. Potrebné sa je prihlásiť k odberu na adrese poprad@ecav.sk.

Oferu alebo milodar môžete poslať aj na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru.

Michal Findra

VIDEOBESIEDKA

Milé deti, rodičia a starí rodičia 🙂

Opäť sme sa dostali do obdobia, kedy sa nemôžeme spolu stretávať na našich nedeľných besiedkach, a aj keď je nám to ľúto, máme pre vás dobrú správu 🙂

Rozhodli sme sa, že opäť oprášime naše multimediálne schopnosti a budeme sa s vami stretávať prostredníctvom videobesiedok. Našim skalným besiedkárom a táborníkom budú videobesiedky posielané na e-mailové adresy ich rodičov a vám ostatným, ktorí by ste o ich odber taktiež mali záujem, stačí iba napísať bratovi farárovi na túto adresu poprad@ecav.sk, a veľmi radi ich každú nedeľu budeme posielať aj vám 🙂

Už teraz sa na vás tešíme a prajeme vám, aby Pán Boh bol vašou istotou v týchto neistých časoch.

Váš besiedkársky team 🙂

(Služby Božie z 25.10.2020 sú nižšie)

Výzva Apollo 20

Milí bratia a sestry nejde o vesmírny program, ale v Skutkoch apoštolov čítame o veriacom mužovi Apollovi, ktorý bol vyučený ceste Pánovej, to znamená, že bol veriaci. Keď prišiel raz do Efezu ujali sa ho Priscilla a Akvila a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.

Na základe tohto svedectva vás pozývame do VÝZVY APOLLO 20, ktorá pre vás pripravujeme. Bude to vyučovanie, povzbudenie a štúdium Božieho Slova. Je však potrebné, aby ste sa prihlásili na odber mailov zadaním svojej mailovej adresy na poprad@ecav.sk, a my vám budeme od Pamiatky reformácie do Adventu dva krát týždenne zasielať študijný materiál.

Dajte vedieť o tejto výzve aj svojim priateľom a známym, a pozvite ich k Božiemu požehnaniu pri štúdiu, vyučovaní a povzbudení.

Vaši Findrovci

Usmernenia v našom zbore

Do odvolania sú zrušené všetky verejné stretnutia a iné zhromaždenia ľudí nad 6 osôb. Týka sa to Služieb Božích, výuky konfirmácie a Biblických hodín. Služby Božie budeme môcť sledovať vždy v nedeľu na tejto stránke, podobne ako v prvej vlne pandémie. Nateraz platí aj zákaz vychádzania.

Na stránke našej cirkvi www.ecav.sk môžete sledovať odkazy na vysielania v rozhlase a televízii, a potom posunúť tým, čo nemajú internet.

S deťmi môžete odoberať videobesiedku. Potrebné sa je prihlásiť k odberu na adrese poprad@ecav.sk.

Farský úrad je od 9.11.2020 opäť otvorený. Ak máte negatívny antigénový test, môžete si prísť zakúpiť rôzne kalendáre.

Oferu alebo milodar môžete poslať aj na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru.

Predsedníctvo zboru.

Služby Božie v októbri zmena termínov

Na každých službách Božích môže byť maximálne 50 účastníkov. Po naplnení kapacity bude kostol uzavretý. Kvôli zníženej kapacite sú pridané druhé skrátené služby Božie o 1000.

Kto má možnosť, môže ostať doma a byť účastný na Službách Božích cez internet na www.ecavpp.sk, ktoré budú pridané zo záznamu každú nedeľu poobede. Služby Božie budú video a kázeň Slova Božieho audio.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že v milosti Božej budeme vzrastať v Pána Ježiša aj počas sťažených možností byť na Službách Božích.

predsedníctvo zboru

Otvorenie Služieb Božích od 6.5.2020

Naša vláda prijala pre opätovné konanie Služieb Božích tieto opatrenia:

“Bohoslužby budú povolené s dodržaním prísnych podmienok – sedenie v každej druhej lavici a dodržanie odstupov 2 m; sväté prijímanie len do rúk, nie do úst; pravidelné vetranie;
odporúčanie – zaviesť aspoň v nedeľu 1 samostatnú omšu vyhradenú pre seniorov, “

Na tomto odkaze je znenie usmernenia od vedenia našej cirkvi

Pre nás to znamená, že sa stretneme prvý krát po karanténe na Službách Božích v nedeľu 10.5.2020 o 9:00 v kostole Svätej Trojice v Poprade. Prísť môže každý, ale predsa, kto má obavy z nakazenia radšej nech ostane ešte doma. Nemocní alebo v karanténe na Služby Božie nemôžu prísť. Služby Božie budú stále pripravené na webstránke zo záznamu ako doposiaľ. Besiedka sa počas Služieb Božích nekoná. Je možné prihlásiť sa na odber video besiedky,

Ďalej musíme dodržať tieto podmienky (budú sa ešte upresňovať a dopĺňať):
– každý musí mať rúško
– pri vstupe do kostola bude dezinfekcia rúk
– sedieť sa bude môcť len na vyhradených miestach, ktoré zodpovedajú nariadeniu a budú vyznačené. Rodinní príslušníci môžu sedieť na vyznačenom mieste spolu. Pre kostol v Poprade to predstavuje cca 90 miest. Ostatní budú musieť ostať stáť na vyznačených miestach, alebo počúvať Služby Božie vonku. Podľa záujmu, ak bude potreba, budú pridané nedeľné večerné Služby Božie.
– používať výhradne vlastný spevník
– hlavne odchod budeme musieť robiť v rozostupoch bez podania rúk
– Večeru Pánovu budeme mať do rúk a z jednotlivých pohárov

Vedenie zboru

VIDEO – BESIEDKA :)

Milí besiedkári, milé deti a rodičia:)

Už si ani nepamätám, kedy sme sa naposledy videli alebo počuli, a keďže je nám dospelákom z besiedkárskeho tímu už véééééľmi smutno za našimi deťmi zo zboru ale aj mimo neho:), rozhodli sme sa, že oprášime naše komunikačné schopnosti a herecké vlohy a spojíme sa s vami aspoň cez video-záznam (keď už nemôžeme naživo). Začali sme už počas Veľkej noci a rodičom našich besiedkárov sme poslali tri veľkonočné video – besiedky, vždy v nedeľu predpoludním. Chceme ale pokračovať ďalej a zostať v kontakte s deťmi, až kým nepominie vírusová karanténa.

A práve preto chcem na túto video – besiedku pozvať aj tie deti, ktoré o nej ešte nevedia, ale majú túžbu sa pripojiť:). Stačí napísať nášmu bratovi farárovi M. Findrovi na jeho e-mailovú adresu – poprad@ecav.sk a poprosiť ho o zasielanie linku s video-besiedkou aj vám na vašu e-mailovú adresu.

Budeme radi, keď budeme môcť priniesť radostnú správu evanjelia aj k tebe domov:)

Lucka Dindošová za besiedkársky tím

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích na 2.pôstnu nedeľu 28.2.2021 o 6:00.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Január - Apríl / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.