14.2.2024 Pôstne večerné Služby Božie

Začiatok pôstu – Téma: Pán Ježiš povedal: Ja som dvere

Piesne: 89, 249, 417 a antifóna: 79

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Smútočný žalm: 14
Kázeň: J 10, 7-10

Michal Findra