18.2.2024 1.pôstna nedeľa

Pravidelné nedeľné Služby Božie v 1.pôstnu nedeľu s názvom Invocavit – Povolal. Téma: Boj s pokušeniami.

Piesne: 81, 85, 83, 478 a antifóna 26.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 1M 2,15-17 a 3,1-7
Epištola: R 5,12-19
Evanjelium: Mt 4,1-11
Kázeň: Mt 4,1-11

Michal Findra