22.2.2024 Pôstne večerné Služby Božie

1.pôstna večiereň – Téma: Pán Ježiš povedal: Ja som svetlo sveta.

Piesne: 87, 93, 437 a antifóna: 51

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Smútočný žalm: Ž 119, 105-112
Kázeň: J 8,12 a 9,1-7

Michal Findra