25.2.2024 2.pôstna nedeľa

Pravidelné nedeľné Služby Božie na 2.pôstnu nedeľu s názvom Reminiscere – Rozpomeň sa a témou Zápas o posvätenie.

Piesne: 90, 103, 96, 94 a antifóna 29.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 1M 13,1-4a
Epištola: Rim 4,1-5 a 13-17
Evanjelium: J 3,14-21
Kázeň: 4M 21,4-9

Michal Findra