Smútočné oznámenie

Lebo mne žiť je: Kristus a umrieť: zisk. Fil 1,21

So zármutkom vám oznamujeme, že vo veku 73 nás po ťažkej chorobe opustila sestra dozorkyňa JUDr. Janka Hesová.

Kremačná pohrebná rozlúčka bude v dome smútku v Poprade – Veľkej v pondelok o 1300.

Michal Findra