19.12.2021 4.adventná nedeľa

Téma: Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi.

Piesne: 29, 23, 13, 27 a antifóna: 2

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu sú k dispozícii ešte Služby Božie nahrávané pre TV Poprad:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Pridávame ešte youtobe odkaz na seniorátne Služby Božie na 4.adventnú nedeľu z Kežmarku.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 2.S 7,1-11 a 16
Epištola: R 16,25-27
Evanjelium: L 1,46-55
Kázeň: L 1,26-38

Michal Findra