Oznam o stretnutiach počas sviatkov

Od štvrtka 23.12.2021 sa môžu opäť konať Služby Božie v maximálnom počte 30 ľudí alebo 1 osoba na 15 m2. Pre kostol v Poprade to znamená 46 účastníkov a v Strážach a Spišskej Sobote 30 účastníkov. Môžu prísť len účastníci, ktorí sú plne zaočkovaní alebo prekonali za posledného pol roka ochorenie COVID19. Je potrebné priniesť si so sebou kovidpas a počítať s tým, že po dosiahnutí maximálnej kapacity sa nemusíte dostať do kostola. Služby Božie budú podľa tohto rozpisu.

Služby Božie prinesieme v priamom prenose alebo nahrávané a v nedeľu ich nájdete publikované na tejto stránke, na youtube kanále a na podcaste.

Konfirmačná výučba prechádza od mesiaca november do dištančného vzdelávania cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru