5.12.2021 2.advetná nedeľa

2.adventná nedeľa s témou: Kráľovstvo Božie prichádza.

Piesne: 1, 22, 20 ,8 a antifóna: 6

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Pridávame ešte youtobe okkaz na seniorátne Služby Božie na 2.adventnú nedeľu.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 40,1-11
Epištola 1.Kor 2,6-12
Evanjelium: L 21,25-33
Kázeň: Iz 63,15-64,3

Michal Findra