28.11.2021 1.adventná nedeľa

Služby Božie na začiatok cirkevného roka s témou Pán prichádza.

Piesne: 15, 12, 3, 10 a antifóna: 5

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Pridávame ešte youtobe okkaz na seniorátne Služby Božie na 1.adventnú nedeľu.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Iz 63,19b-64,8
Epištola 1.Kor 1,3-9
Evanjelium: Mt 21,1-11
Kázeň: Žalm 50,1-4

Michal Findra