Oznam o uzavretí krajiny a kostolov

Od štvrtka 25.11.2021 platí uzavretie krajiny a pre nás to je zákaz konania Služieb Božích a ostatných stretnutí.

Služby Božie prinesieme nahrávané a v nedeľu ich nájdete publikované na youtube kanále a na podcaste.

Konfirmačná výučba prechádza od mesiaca november do dištančného vzdelávania cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Farský úrad je dočasne uzatvorený. Aj potrebujete niečo vybaviť alebo kúpiť kalendáre zvoňte na byt farára alebo volajte 0903 602 902.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru