Kategória: Novinky

VIDEO – BESIEDKA :)

Milí besiedkári, milé deti a rodičia:)

Už si ani nepamätám, kedy sme sa naposledy videli alebo počuli, a keďže je nám dospelákom z besiedkárskeho tímu už véééééľmi smutno za našimi deťmi zo zboru ale aj mimo neho:), rozhodli sme sa, že oprášime naše komunikačné schopnosti a herecké vlohy a spojíme sa s vami aspoň cez video-záznam (keď už nemôžeme naživo). Začali sme už počas Veľkej noci a rodičom našich besiedkárov sme poslali tri veľkonočné video – besiedky, vždy v nedeľu predpoludním. Chceme ale pokračovať ďalej a zostať v kontakte s deťmi, až kým nepominie vírusová karanténa.

A práve preto chcem na túto video – besiedku pozvať aj tie deti, ktoré o nej ešte nevedia, ale majú túžbu sa pripojiť:). Stačí napísať nášmu bratovi farárovi M. Findrovi na jeho e-mailovú adresu – poprad@ecav.sk a poprosiť ho o zasielanie linku s video-besiedkou aj vám na vašu e-mailovú adresu.

Budeme radi, keď budeme môcť priniesť radostnú správu evanjelia aj k tebe domov:)

Lucka Dindošová za besiedkársky tím

Predpašiové Služby Božie – 5.pôstna nedeľa Smrtná

Prinášame vám záznam z čítania pašií, modlitieb, piesní a kázne zo Služieb Božích na 5.pôstnu nedeľu – Smrtnú.

Pašiové texty a piesne nájdete v pašiách od strany 5 alebo aj na webe v pdf formáte.

Kázeň Božieho slova – 1.Moj 22,1-13

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Pôstne večerné Služby Božie 26.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb a kázne pôstnych stredtýždňových Služieb Božích na 4.pôstny týždeň (23.3.-29.3.). Do záznamu sú vložené aj piesne s textom.

Piesne pre večiereň sú: 108, 480, 433, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) antifóna 28 L.: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti.; Zb.: Poslušný bol až do smrti na kríži.

Čítanie – Žalm 39 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Kázeň Božieho slova – 1.kniha Kráľov 13,11-24

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Služby Božie – 4.pôstna nedeľa 22.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, piesní a kázne zo Služieb Božích na 4.pôstnu nedeľu.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 80, 116, 299, 107, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 71: L: Ježiš Kristus je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Zb: Ak niekto je z toho chleba, žiť bude naveky.

Čítanie – Starozmluvný text: Józue 5,9-12 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Epištola: 2.Kor 5,16-21

Evanjelium – Ján 6,47-57 ; Kázeň Božieho slova – Ján 6,55-65

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Pôstne večerné Služby Božie 19.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova a kázne pôstnych stredtýždňových Služieb Božích na 3.pôstny týždeň (16.3.-22.3.).

Piesne pre večiereň sú: 91, 331, 637, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) antifóna 27 L.: Blúdili sme ako ovce a šli sme vlastnou cestou; Zb.: Kristus ako dobrý pastier položil život za ovce.

Čítanie – Žalm 70 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Kázeň Božieho slova – 1.kniha Kráľov 13,1-10

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Michal Findra

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Nové knihy

Na farskom úrade si môžete zakúpiť okrem iných dve nové knihy. Vydanie Augsburského vyznania k 490. výročiu a zbierku kázni brata farára Greša - Žalmy na kazateľnici.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Júl-August/2020.