7.3.2024 3.pôstne večerné Služby Božie

3.pôstna večiereň – Téma: Pán Ježiš povedal: JA SOM cesta i pravda i život.

Piesne:110, 286, 431 a antifóna: 53

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Smútočný žalm: Ž 31
Kázeň: J 14,1-6

Michal Findra