10.3.2024 4.pôstna nedeľa

Pravidelné nedeľné Služby Božie na 4.pôstna nedeľa s názvom Laetare – Raduj sa a témou Chlieb života.

Piesne: 80, 117, 101, 115 a antifóna 25.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 1S 16,1-13
Epištola: Ef 5,8-14
Evanjelium: J 12,20-25
Kázeň: L 22,39-46

Michal Findra