14.3.2024 4.večrné pôstne Služby Božie

4.pôstna večiereň – Téma: Pán Ježiš povedal: JA SOM v Otcovi a Otec vo Mne.

Piesne:113, 235, 437 a antifóna: 28

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Smútočný žalm: Ž 53
Kázeň: J 14,7-11

Michal Findra