Autor mfindra

Služby Božie v januári nového roku 2021

Novoročné priania

Keďže sme sa nemohli stretnúť osobne na Službách Božích v Novom roku, je možnosť zaslať novoročné prianie pre náš zbor formou SMS alebo emailu. Priania potom budú uverejnené v najbližších Službách Božích na internete. Číslo na mobil je 0903 602 902 a mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu). Na tento mail môžete poslať aj svoju žiadosť o posielanie videobesiedky, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu.

Rozpis uverejnenia Služieb Božích na január 2021 na webe, podcaste a youtube zboru:

Keďže máme od vedenia štátu uzatvorené kostoly pre slávenie Služieb Božích s verejnosťou pripájame rozpis termínov nahrávok:

Prajeme Božieho pokoja, požehnania a opatery v novom roku 2021

Oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom. Veľmi pekne ďakujeme.

Michal Findra

3.1.2021 Nedeľa po Novom roku

Hospodin je pre nás veľkým požehnaním. Ako? To bolo účelom nášho uvažovania nad proroctvom Zachariáša pri narodení jeho syna Jána, neskoršieho Jána Krstiteľa. Nižšie máme videozáznam zo Služieb Božích a aj audiozáznam kázne. Všetko sme nahrávali v súkromí, kvôli zákazu stretávania a združovania pre koronakrízu. Nezabudnite posielať Novoročné priania pre náš cirkevný zbor. Viac je o tom v oznamoch a v prvej pripnutej správe na tomto webe.

Piesne: 73, 76, 648, 633 Antifóna: 23

Pripájame aj služby Božie na túto nedeľu z Tatranského seniorátu

Pokračovať v čítaní

Nový rok 2021 – Služby Božie zo Stráž

Buďte milosrdný, ako je milosrdný aj váš Otec! je výzva hesla roka 2021. Využili sme ešte možnosť v starom roku 2020 a mali sme Služby Božie v Strážach, kde sme uvažovali nad výzvou od Pána Ježiša.

Piesne: 59, 553, 36, 75 Antifóna: 22

Pripájame aj záznam Služieb Božích na Nový rok 2021 z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

Silvester 2020 – Služby Božie v Spišskej Sobote

V našom kostole, v bývalom kráľovskom meste Spišská Sobota, sme sa stretli k Službám Božím na závierku občianskeho roka 2020. Pripájame video a audiozáznam s úvahou nad veršíkom L 12,32 – Neboj sa malé stádočko …

Piesne: 432, 65, 271, 350 Antifóny: 20, 24

Pripájame aj záznam Služieb Božích na závierku občianskeho roka 2020 z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

2.slávnosť Vianočná 2020

Prinášame nahrávku Služieb Božích z 2.slávnosti Vianočnej, keď sme sa stretli k nahrávaniu len s kameramanom. Ďakujme mu za službu nahrávania a strihu. V Lukášovom evanjeliu sme pokračovali slovami Máriinho Magnificatu, ktorý odznel na jej návšteve pri Alžbete.

Piesne: 38, 596, 35, 51 Antifóna: 18

Pripájame aj záznam Služieb Božích na 2.slávnosť Vianočnú z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

Štedrý večer 2020

Večerné Služby Božie pred sviatkom narodenia Krista Pána. Služby Božie sú zo záznamu, kvôli zavretým kostolom pre pandémiu koronavírusu. Z Božieho slova sme uvažovali nad Pannou Máriou a jej stretnutí s anjelom Gabrielom. Prinášame videozáznam celých Služieb Božích a audiozáznam kázne.

Piesne boli 26, 8, 37, 41, 49, 60 Antifóny 9, 13

Pripájame aj záznam Služieb Božích na Štedrý večer z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

4.advetná nedeľa 20.12.2020

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, kde sme ukončili cyklus výkladov zo Starej zmluvy v poslednú advetnú nedeľu na tému: Radostná zvesť o prichádzajúcom Pánovi. Prorok Izaiáš nás viedol nielen k téme ale aj k príprave na spoveď a Večeru Pánovu. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pridaný aj audiozáznam kázne.

Piesne boli 29, 23, 3, 27 a antifóna č.6.

Pokračovať v čítaní

Služby Božie počas Vianočných sviatkov – uzatvorenie

Novoročné priania

Keďže sme sa nemohli stretnúť osobne na Službách Božích v Novom roku, je možnosť zaslať novoročné prianie pre náš zbor formou SMS alebo emailu. Priania potom budú uverejnené v najbližších Službách Božích na internete. Číslo na mobil je 0903 602 902 a mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu). Na tento mail môžete poslať aj svoju žiadosť o posielanie videobesiedky, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu.

Rozpis uverejnenia Služieb Božích počas sviatkov na webe, podcaste a youtube zboru:

Rozhodnutie o uzatvorení:

Na základe rozhodnutia zborového presbyterstva zo dňa 20.12.2020 a odporúčania predsedníctiev generálnej cirkvi, dištriktov a nášho seniorátu sa nebudú v našom zbore konať verejné Služby Božie od 21.12.2020 až do 10.1.2021. Chceme tak prispieť k zníženiu pohybu a stretávaniu osôb, aby sme nepodporovali šírenie nákazy koronavírusom. Takto chceme byť príkladom pre ostatných.

Služby Božie budeme nahrávať a publikovať na tejto webstránke. Povzbudzujeme veriacich, aby ostali v svojich domácnostiach a posilnili sa účasťou na Službách Božích cez internet, televíziu alebo rozhlas.

Prajeme každému pokojné Vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2021, v ochrane Pána Ježiša Krista a pevnom zdraví. Ak nám Pán Boh dá milosti a bude to možné stretneme sa v novom roku v prvú nedeľu po Zjavení 10.1.2021.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec! Lukáš 6,36

Predsedníctvo zboru

Služby Božie počas Vianočných sviatkov

Od 19.12.2020 platí v našej krajine zákaz vychádzania s jednou z výnimiek príchodu a odchodu na Služby Božie. Služby Božie môžu byť len so sediacimi účastníkmi, ktorí sedia v každej druhej lavici a vedľa seba majú jedno miesto voľné. V nedeľu 20.12.2020 sa stretneme za týchto podmienok, teda v maximálnej kapacite na Popradský kostol 110 ľudí. Chceme poprosiť, aby ste zvážili účasť na Službách Božích, ktoré budete môcť sledovať aj na tomto webe zo záznamu cca o 14:00.

O spôsobe konania ďalších Služieb Božích počas sviatkov rozhoduje zborové presbyterstvo. Výsledok sa dozviete v nedeľu. Prosíme vás za modlitby, aby sme múdro rozhodli v tejto neľahkej situácii.

Predsedníctvo zboru

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích na 3.nedeľu po Zjavení 24.1.2021 o 6:00.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce /2020.