30.6.2024 5.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie na 5.nedeľu po Svätej Trojici na sviatok Petra a Pavla a záver školského roka s témou: Nasledovanie a učeníctvo.

Piesne: 607, 648, 646, 624 a antifóna 54.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube. (záznam končí kázňou, lebo zlyhalo nahrávanie)

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 145,8-14
Epištola: R 7,15-25a
Evanjelium: Lk 5,1-11
Kázeň: 2Kor 12,1-10

Michal Findra