31.10.2022 Pamiatka reformácie

Slávnostné služby Božie

Piesne: 274, 266, 609, 263 a antifóna: 65

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Starozmluvný text a kázeň- Ž 46

Michal Findra