30.10.2022 20.nedeľa po Svätej Trojici + Slávnosť v Spišskej Sobote

Nedeľné Služby Božie v Poprade s témou: Stratená príležitosť a Slávnsotné Služby Božie v Spišskej Sobote pri príležitosti posvätenia chrámu a úvodu zborového dozoru Jozefa Dubašáka

Piesne: 195, 548, 496 a antifóna: 84

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Prinášame aj záznam zo slávnostných Služieb Božích zo Spišskej Soboty.

Môžete si vypočuť kázeň z Porpadského kostola.

Tu je k dispozícii slávnostná kázeň z kostola v Spišskej Sobote.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Evanjelium – Mk 10,13-16
Kázeň – Veľ 8,6-7

Slávnosť sa riadila svojím programom, ktorý nájdete na tomto odkaze

Michal Findra