Kategória: Príhovory

25.10.2020 20.nedeľa po Svätej Trojici

Prinášame video záznam Služieb Božích a audiozáznam kázne z pracovne na farskom úrade. Záznam sme robili na fare kvôli našej rodinnej karanténe. Téma nedele bola Stratená príležitosť a vyučoval nás o nej apoštol Pavol .

Piesne: 195, 553, 182, 225 Antifóna: 64

Ešte prikladáme záznam Služieb Božích, ktoré pripravili pre nás na 20.nedeľu po Svätej Trojici farári z nášho Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích na 3.nedeľu po Zjavení 24.1.2021 o 6:00.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce /2020.