Kategória: Príhovory

3.1.2021 Nedeľa po Novom roku

Hospodin je pre nás veľkým požehnaním. Ako? To bolo účelom nášho uvažovania nad proroctvom Zachariáša pri narodení jeho syna Jána, neskoršieho Jána Krstiteľa. Nižšie máme videozáznam zo Služieb Božích a aj audiozáznam kázne. Všetko sme nahrávali v súkromí, kvôli zákazu stretávania a združovania pre koronakrízu. Nezabudnite posielať Novoročné priania pre náš cirkevný zbor. Viac je o tom v oznamoch a v prvej pripnutej správe na tomto webe.

Piesne: 73, 76, 648, 633 Antifóna: 23

Pripájame aj služby Božie na túto nedeľu z Tatranského seniorátu

Pokračovať v čítaní

Nový rok 2021 – Služby Božie zo Stráž

Buďte milosrdný, ako je milosrdný aj váš Otec! je výzva hesla roka 2021. Využili sme ešte možnosť v starom roku 2020 a mali sme Služby Božie v Strážach, kde sme uvažovali nad výzvou od Pána Ježiša.

Piesne: 59, 553, 36, 75 Antifóna: 22

Pripájame aj záznam Služieb Božích na Nový rok 2021 z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

Silvester 2020 – Služby Božie v Spišskej Sobote

V našom kostole, v bývalom kráľovskom meste Spišská Sobota, sme sa stretli k Službám Božím na závierku občianskeho roka 2020. Pripájame video a audiozáznam s úvahou nad veršíkom L 12,32 – Neboj sa malé stádočko …

Piesne: 432, 65, 271, 350 Antifóny: 20, 24

Pripájame aj záznam Služieb Božích na závierku občianskeho roka 2020 z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

2.slávnosť Vianočná 2020

Prinášame nahrávku Služieb Božích z 2.slávnosti Vianočnej, keď sme sa stretli k nahrávaniu len s kameramanom. Ďakujme mu za službu nahrávania a strihu. V Lukášovom evanjeliu sme pokračovali slovami Máriinho Magnificatu, ktorý odznel na jej návšteve pri Alžbete.

Piesne: 38, 596, 35, 51 Antifóna: 18

Pripájame aj záznam Služieb Božích na 2.slávnosť Vianočnú z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

Štedrý večer 2020

Večerné Služby Božie pred sviatkom narodenia Krista Pána. Služby Božie sú zo záznamu, kvôli zavretým kostolom pre pandémiu koronavírusu. Z Božieho slova sme uvažovali nad Pannou Máriou a jej stretnutí s anjelom Gabrielom. Prinášame videozáznam celých Služieb Božích a audiozáznam kázne.

Piesne boli 26, 8, 37, 41, 49, 60 Antifóny 9, 13

Pripájame aj záznam Služieb Božích na Štedrý večer z Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní

4.advetná nedeľa 20.12.2020

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, kde sme ukončili cyklus výkladov zo Starej zmluvy v poslednú advetnú nedeľu na tému: Radostná zvesť o prichádzajúcom Pánovi. Prorok Izaiáš nás viedol nielen k téme ale aj k príprave na spoveď a Večeru Pánovu. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pridaný aj audiozáznam kázne.

Piesne boli 29, 23, 3, 27 a antifóna č.6.

Pokračovať v čítaní

17.12.2020 3.advetná večiereň

Ukončili sme témy o misii s výzvou Ako naložím s misijnou zvesťou na základe textov Lukáš 10,3 a Ján 15,5.

Na nasledujúcom odkaze je audio záznam z kázne na večerných Službách Božích.

Najbližšie služby Božie, ak nebude nové usmernenie od regionálnych hygienikov, budú v nedeľu 20.12.2020 o 9:00 v kostole v Poprade. Po nich bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.

Michal Findra

13.12.2020 3.advetná nedeľa

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, kde sme pokračovali sme v cykle výkladu Starozmluvných proroctiev. Tentokrát na slová proroka Malachiáša k téme nedele Pripravovateľ cesty Pánovi. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pripravený aj audiozáznam kázne.

Piesne boli 21, 26, 14, 11 a antifóna č.4.

K pozretiu sú aj Služby Božie na 3.advetnú nedeľu zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Sčítanie

Polícia SR upozorňuje, aby ste nevpúšťali k sebe falošných sčítacích komisárov. Sčítanie si už teraz musí objednať a dojednať každý osobne so samosprávou.

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích na 2.nedeľu po Veľkej Noci 18.4.2021 o 9:00.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Apríl - Máj / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.