Kategória: Príhovory

Predpašiové Služby Božie – 5.pôstna nedeľa Smrtná

Prinášame vám záznam z čítania pašií, modlitieb, piesní a kázne zo Služieb Božích na 5.pôstnu nedeľu – Smrtnú.

Pašiové texty a piesne nájdete v pašiách od strany 5 alebo aj na webe v pdf formáte.

Kázeň Božieho slova – 1.Moj 22,1-13

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Pôstne večerné Služby Božie 26.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb a kázne pôstnych stredtýždňových Služieb Božích na 4.pôstny týždeň (23.3.-29.3.). Do záznamu sú vložené aj piesne s textom.

Piesne pre večiereň sú: 108, 480, 433, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) antifóna 28 L.: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti.; Zb.: Poslušný bol až do smrti na kríži.

Čítanie – Žalm 39 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Kázeň Božieho slova – 1.kniha Kráľov 13,11-24

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Služby Božie – 4.pôstna nedeľa 22.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, piesní a kázne zo Služieb Božích na 4.pôstnu nedeľu.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 80, 116, 299, 107, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 71: L: Ježiš Kristus je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Zb: Ak niekto je z toho chleba, žiť bude naveky.

Čítanie – Starozmluvný text: Józue 5,9-12 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Epištola: 2.Kor 5,16-21

Evanjelium – Ján 6,47-57 ; Kázeň Božieho slova – Ján 6,55-65

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra

Pôstne večerné Služby Božie 19.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova a kázne pôstnych stredtýždňových Služieb Božích na 3.pôstny týždeň (16.3.-22.3.).

Piesne pre večiereň sú: 91, 331, 637, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) antifóna 27 L.: Blúdili sme ako ovce a šli sme vlastnou cestou; Zb.: Kristus ako dobrý pastier položil život za ovce.

Čítanie – Žalm 70 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Kázeň Božieho slova – 1.kniha Kráľov 13,1-10

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Michal Findra

Služby Božie – 3.pôstna nedeľa 15.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova a kázne zo Služieb Božích na 3.pôstnu nedeľu.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 81, 104, 254, 93, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 31: L: Pane Kriste, pre svoje sväté umučenie. Zb: Daj nám našich hriechov odpustenie.

Čítanie – Starozmluvný text: Izaiáš 55,1-9 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Epištola: 1.Kor 10,1-13

Evanjelium a Kázeň Božieho slova – Lukáš 9,51-56

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Michal Findra

Pôstne večerné Služby Božie 12.3.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova a kázne pôstnych stredtýždňových Služieb Božích na 2.pôstny týždeň.

Piesne k kázni, Žalmu a na záver sú tieto: 110, 334, 435 (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať)

Čítanie – Žalm 130 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Kázeň Božieho slova – 1.kniha Kráľov 12,25-33

Audio záznam (je aj na záložke Služby Božie – Audio nahrávky)

Video záznam na youtobe kanáli zboru

Michal Findra

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Nové knihy

Na farskom úrade si môžete zakúpiť okrem iných dve nové knihy. Vydanie Augsburského vyznania k 490. výročiu a zbierku kázni brata farára Greša - Žalmy na kazateľnici.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Júl-August/2020.