10.7.2022 4.nedeľa po Svätej Trojici

Téma nedele: Milosrdenstvo a odpustenie.

Piesne: 188, 552, 204, 642 a antifóna: 13

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Epištola R 12,17-21
Evanjelium L 6,36-42
Kázeň J 8,3-11

Michal Findra