31.7.2022 7.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie spojené s témou: Božie požehnanie zachraňuje

Piesne: 191, 508, 202, 627 a antifóna 58

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 2M. 16,2-3 a 11-18
Epištola: Sk 2,41-47
Evanjelium: J 6,1-15
Kázeň: J 6,1-6

Michal Findra