Kategória: Príhovory

17.12.2020 3.advetná večiereň

Ukončili sme témy o misii s výzvou Ako naložím s misijnou zvesťou na základe textov Lukáš 10,3 a Ján 15,5.

Na nasledujúcom odkaze je audio záznam z kázne na večerných Službách Božích.

Najbližšie služby Božie, ak nebude nové usmernenie od regionálnych hygienikov, budú v nedeľu 20.12.2020 o 9:00 v kostole v Poprade. Po nich bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.

Michal Findra

13.12.2020 3.advetná nedeľa

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, kde sme pokračovali sme v cykle výkladu Starozmluvných proroctiev. Tentokrát na slová proroka Malachiáša k téme nedele Pripravovateľ cesty Pánovi. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pripravený aj audiozáznam kázne.

Piesne boli 21, 26, 14, 11 a antifóna č.4.

K pozretiu sú aj Služby Božie na 3.advetnú nedeľu zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní

2.advetná večiereň 10.12.2020 a 1.advetná nedeľa TV Poprad

Na večerných adventných Službách Božích preberáme témy o misii. Tento večer bol venovaný téme: Ako prijmem pozvanie a poslanie niesť misijnú zvesť? Božie slovo bolo pre nás zo Starej zmluvy Joz 24,23-24 a Iz 6,8.

Na nasledujúcom odkaze je audio záznam z kázne na večerných Službách Božích.

Pripájame aj záznam Služieb Božích, ktoré boli uverejnené na 1.advetnú nedeľu na TV Poprad o 9:30.

Michal Findra

2.advetná nedeľa 6.12.2020

Nahrávka Služieb Božích z Popradu. Pokračovali sme v cykle výkladu Starozmluvných proroctiev. Téma nedele bola: Kráľovstvo Božie prichádza a viedol nás ňou prorok Izaiáš. Môžete si pozrieť videozáznam celých služieb Božích a tiež je pripravený aj audiozáznam kázne.

Piesne: 1, 10, 4, 13 Antifóna 5

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní

29.11.2020 1.adventná nedeľa

Nahrávka Služieb Božích z Popradu na začiatok cirkevného roka. Začali sme cyklus výkladu Starozmluvných proroctiev. Téma nedele bola: Pán prichádza Nižšie je videozáznam celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne.

Piesne: 383, 9, 3, 17 Antifóna 3

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní

22.11.2020 posledná nedeľa cirkevného roka – nedeľa večnosti

Nahrávka Služieb Božích z Popradu, na ktorých sme sa pomohli opätovne stretnúť po vyše mesiaci. Sme veľmi vďační. Nižšie je videozáznam celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne.

Piesne: 191, 683, 358, 676 Antifóna: 89

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v kostole v Ľubici.

Pokračovať v čítaní

15.11.2020 23.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie z kostola v Strážach, ktoré sa konali v predposlednú nedeľu cirkevného roka a pri 236.pamiatke posvätenia chrámu. Služby Božie boli za účasti 6 ľudí, kvôli zákazu zhromažďovania sa viacerých ľudí. Nižšie je videozáznam celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne. Ďakujem všetkým za službu, aby mohli vzniknúť tieto záznamy.

Piesne: 186, 686, 580, 498, 263 Antifóna: 73

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Pokračovať v čítaní

1.11.2020 21.nedeľa po Svätej Trojici

Prinášame video záznam Služieb Božích a audiozáznam kázne z farského úradu, kde sme boli kvôli našej rodinnej karanténe. Služby Božie boli k pamiatke zosnulých..

Piesne: 326, 672, 692, 696 Antifóna: 81

Ešte prikladáme záznam Služieb Božích, ktoré pripravili pre nás na 21.nedeľu po Svätej Trojici farári z nášho Tatranského seniorátu.

Pokračovať v čítaní
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích na 3.nedeľu po Zjavení 24.1.2021 o 6:00.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce /2020.