25.9.2022 15.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie s témou Bremeno ustarostenosti

Piesne: 393, 466, 202. 498 a antifóna: 49

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Ž 146
Epištola – 1.Tim 6,6-19
Evanjelium – Mt 6,25-34
Kázeň: Gal 5,25-6,10

Michal Findra