2.10.2022 16.nedeľa po Svätej Trojici

Slávnostné nedeľné Služby Božie – poďakovanie za úrody zeme

Piesne: 194, 402, 358, 364 a antifóna: 50

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Ž 104
Evanjelium – Mk 8,1-9
Kázeň: 5.M 8,7-18

Michal Findra