20.11.2022 23.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie – téma: O bdelosti a očakávaní. Služby Božie v poslednú nedeľu cirkevného roka a Pamätný deň za obete dopravných nehôd.

Piesne: 690, 700, 663, 684 a antifóna: 68

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade. Kazateľ mjr. Mgr. Matúš Vongrej.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Evanjelium – Mt 25,1-13
Kázeň – Vybrané verše z knihy Jób

Michal Findra