Kategória: Novinky

Detský seniorátny tábor 2014

V dňoch 29.6.-4.7.2014 sa aj naše deti z CZ Poprad zúčastnili na seniorátnom detskom tábore.

Téma tábora bola: Boh – darca života. Spolu sme sa zamýšľali nad piatimi témami 1.Božia zmluva s Nóachom, 2.Podobenstvo o dvoch synoch, 3.Príbeh o dvoch uzdravených ženách, 4.Príbeh o dobrom pastierovi, 5.Podobenstvo o štvorakej pôde a horčičnom zrne.

Pokračovať v čítaní

IV. Evanjelické dni v Spišskej Novej Vsi

V dňoch 27.-29.6.2014 sa uskutočnia v Spišskej Novej Vsi IV. Evanjelické cirkevné dni, na ktoré sme srdečne pozvaní. Viac informácií je na stránke www.ecav.sk.V piatok bude program popoludní a večer, v sobotu celý deň a v nedeľu budú u nás v zbore hostia (spevokol a kazateľ). V sobotu by sme sa zúčastnili spoločne programu. Odchádzali by sme ráno rýchlikom o 8:30 a návrat by bol opäť rýchlikom o 17:30 alebo 19:30.

Michal Findra

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích na 2.pôstnu nedeľu 28.2.2021 o 6:00.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Január - Apríl / 2021. Môžete sa poň zastaviť aj na fare a zobrať sebe aj priateľom.